Planejament

Regidoria delegada

D. Carlos Luis Díaz Miró

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, nº 4, 2ª planta
12560 -Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció al públic

De Dilluns a Divendres de 9.00 a 14.00 hores (sol·licitar cita prèvia)

Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext.: 206
email: urbanismo@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

Funcions

Cap de la Secció de Planejament, implica bàsicament la gestió, coordinació, estudi, informe i responsabilitat en el desenvolupament urbanístic del municipi, incorporant sòl al procés urbanístic i edificatori, partint del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi i a través dels diversos instruments de planejament i gestió d’aquest (programes d’actuació integrada, reparcel·lacions, expropiacions urbanístiques, etc…).

Així mateix, la tramitació de diversos projectes d’obres municipals, ja siguen edificatoris o relatius a urbanització i infraestructures.