Informació general

user-icon Regidora delegada

Dª. Rosa Mari Gil Martín

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, planta baixa
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores

map-icon Contacte

Telèfon: 964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
Adreça-e: sic@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és: notificaciones@benicassim.org

Amb la finalitat de millorar la participació i la representativitat en el Consell de Participació Ciutadana de totes les aAsociacions veïnals que s’hi inclouen i tenint en compte que la seua associació municipal pertany al referit Consell.

Es prega que aporten un titular i dos suplents, membres de l’associació, per al cas que la persona titular no puga assistir a les reunions, a les quals se citarà el titular (que en cas de no poder assistir ho traslladarà al primer suplent i, si aquest no pot, al segon suplent).

Cal que aquests representants consten de manera fefaent en l’expedient, per la qual cosa se sol·licita que ho formalitzen mitjançant instància en aquest Ajuntament. Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte amb el núm. de telèfon és 964300962 ext. 258.

Així mateix, es recorda que qualsevol canvi que es produïsca en el titular o suplents d’aquells òrgans municipals en els quals la seua associació es trobe present haurà de ser comunicat a aquest Ajuntament.

Per a una comunicació mes àgil els agrairíem que ens facilitaren una adreça electrònica i número de telèfon mòbil de l’associació així com dels representants.

Aquesta Regidoria es crea en 1999 per a facilitar el contacte directe amb l’Ajuntament de Benicàssim i tindre així la possibilitat de conéixer-nos. L’ús de les noves tecnologies ha de servir perquè els nostres veïns ens ajuden i s’involucren en la solució dels problemes del seu entorn.

“La participació ciutadana és el dret de la persona a intervindre en el procés de presa de decisions en l’àmbit local”. La Constitució espanyola li dona carta de naturalesa.

Som els poders públics els que hem de promoure les condicions i facilitar als ciutadans que donen les seues opinions sobre la vida política, econòmica, cultural i social de Benicàssim.

Rebrem amb molt de grat les vostres propostes, peticions, suggeriments, fins i tot les vostres crítiques i des d’aquesta Regidoria les canalitzarem cap als departaments corresponents per a intentar donar-los solució al més prompte possible.

Vos esperem, vos necessitem!

 

Documentació

Reglament de participació ciutadana

 

Enllaços d’interès