Procediments actius

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP del 12/06/2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de juny de 2021, inclusivament.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i composició del tribunal. 

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, modificació del tribunal, termini per a abstencions/recusacions i data de realització del primer exercici de la fase d’oposició: 08/01/22 a les 10 hs en l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim. 

Suspensió temporal del procediment

Represa del procediment i data de realització del primer exercici

 

Data del primer exercici: 21 d’abril de 2022 a les 16 h en l’IES Violant de Casalduch 

Acta de la sessió de 21 d’abril de 2022. Constitució del tribunal, realització del primer exercici i plantilla de correcció.

Qüestionari

Acta de la sessió de 27 d’abril de 2022. Resolució d’al·legacions i inici de la correcció del primer exercici.

Acta de la sessió de 28 d’abril de 2022. Resolució d’al·legacions, finalització de la correcció del primer exercici i convocatòria per a l’obertura pública de sobres.

Acta de la sessió de 4 de maig de 2022. Resultats del primer exercici i data de revisió de l’examen.

Acta de la sessió d’11 de maig de 2022. Revisió del primer exercici i data de realització del segon examen.

Data del segon exercici: dissabte 21/05/2022 a les 10 h en el CEIP Santa Àgueda de Benicàssim (c/ de la Comba, 21)

Acta de la sessió de 20 de maig de 2022. Preparació del segon exercici

Acta de la sessió de 21 de maig de 2022. Realització del segon exercici

Actes del 24 de maig al 2 de juny. Correcció del segon exercici

Acta de la sessió de 3 de juny de 2022. Resultats del segon exercici, data de revisió i termini per a la  presentació de mèrits

Revisió del segon exercici dimecres 8 de juny de 2022 d’11:30 a 13:30h

Termini  per a la presentació de mèrits: del 7 al 13 de juny de 2022 tots dos inclosos

Acta de la sessió de 8 de juny de 2022. Revisió del segon exercici

Actes del 15 al 20 de juny. Baremació de mèrits

Acta de la sessió de 21 de juny de 2022. Resultats de la baremació de mèrits

Bases reguladores de la convocatòria

Publicació convocatòria DOGV.

Publicació convocatòria BOE. BOE 24 de març de 2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 25 de març al 26 d’abril de 2022, tots dos inclusivament

Autoliquidació taxa per drets d’examen

Torn de mobilitat: Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització primer exercici.

Termini subsanació: del 3 al 16 de juny inclosos

Prova psicotècnica: Día 19/07/2022 a les 16:00h en la Casa de Cultura municipal.

Llista definitiva admesos i exclosos torn de mobilitat Agents de la Policia Local i data de realització de la prova psicotècnica: 19 de juliol de 2022 a les 16.00 hores a la Casa de Cultura municipal.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP de 24/03/22.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de març al 4 d’abril de 2022

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades BOP 28/06/2022

Termini de presentació de sol·licituds: Del 29 juny al 8 juliol, inclosos.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades al BOP de 06/11/21

Convocatòria al BOE. Termini de presentació d’instàncies: del 14 de juny de 2022 al 12 de juliol de 2022. 

Acta de selecció del personal per al Pla EXPLUS 2022.

Termini d’alegacions/reclamacions: del 28 de juny al 5 de juliol de 2022, inclosos.

Procediments finalitzats

Anunci de 31 d’octubre de 2019. Constitució de borsa de treball de tècnic d’administració general. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

Bases del procés selectiu.Publicades en BOP del 03/02/2020

Publicades en BOP del 03/02/2020 i en BOE del 12/03/2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: des del 13 de març fins al 14 d’abril de 2020, tots dos inclosos.

Modificació de les bases selectives. BOP 59 del 16/05/2020.

Segons el punt 10é de la Resolució de 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats, amb efectes des de l’1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de terminis administratius, suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

El termini de presentació d’instàncies es reprendrà el dia 1 de juny fins al 26 de juny 2020, tots dos inclusivament.

Llista provisional aspirants admesos i exclosos i composició del tribunal. Publicada BOP 91 del 30/07/2020

Llista definitiva aspirants admesos i exclosos i data de realització del primer exercici. Publicada en BOP del 24/09/2020.

Acta de data 31 de juliol de 2020. Constitució del tribunal

Acta de data 20 d’octubre de 2020. Proves físiques

Acta de data 23 d’octubre de 2020. Realització proves psicotècniques.

Acta de data 26 d’octubre de 2020. Resultats proves psicotècniques.

Prova psicotècnica: Horari de les entrevistes (dia 27 d’octubre a la Casa de Cultura municipal)

Anunci resultats prova psicotècnica i convocatòria prova tipus test.

Acta de data 27 d’octubre de 2020. Revision proves psicotècniques i realització entrevista.

Acta de data 30 d’octubre de 2020. Revisió resultats entrevista.

Anunci resultats test.

Plantilla respostes test.

Acta de data 2 de novembre de 2020. Resultats test.

Resultats nominatius tercera prova i convocatòria per al quart exercici: 16 novembre a les 10:00h a la Casa de Cultura municipal.

Acta de data 3 de novembre de 2020. Resultats nominatius tercera prova.

Acta de data 4 de novembre de 2020. Revisió test

Anunci modificació resultats 3 exercici i modificació de l’hora en la convocatòria per a realitzar el 4 exercici: 16 novembre a les 16:00h a la Casa de Cultura municipal

Anunci resultats 4t exercici -case pràctic- i convocatòria obertura identificacions

Anuncie identificació aspirants 4t exercici i convocatòria 5é exercici: 20/11/2020 a les 10.00 hores.

Anunci resultats 5é exercici -valencià- i convocatòria obertura identificacions.

Anunci resultats 5é exercici -resultats nominatius-

Anunci: acumulació de plaça vacant al torn de promoció interna ordinària.

Anunci resultats alterne mobilitat.

Anunci puntuació final oposició i termini presentació mèrits per a la fase concurse: del 16 al 30 desembre 2020.

Anunci valoració mèrits fase concurs per al torn de promoció interna.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP del 28/07/2020

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 29 de juliol al 7 agost 2020, inclusivament.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Termini d’esmena: del 16 al 21 de desembre, inclusivament.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. Data primer exercici: 2/02/21 a les 11h a Casa de Cultura municipal.

ANUNCI DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU

ANUNCI de data de celebració del primer exercici de l’oposició: 31/03/2021 a les 12:00h.

NOTA: Tots els aspirants han de respectar les mesures de seguretat covid i presentar laDECLARACIÓ RESPONSABLE per a fer l’exercici.

Acta de constitució del tribunal.

Acta de resultats del primer exercici

Revisió del primer exercici.

Acta de resultats del segon exercici

Acta de valoració de mèrits.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP 96 del 12/08/21

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 13 al 23 d’agost de 2021, tots dos inclusivament.