Ocupació pública. Oposicions

Aprovació inicial Plantilla Pressupostària any 2021. Publicada en BOP del 9/03/2021.

Aprovació definitiva Plantilla Presupostària de Personal per a l’any 2021. Publicada en BOP del 15/04/2021

Publicació definitiva de la primera modificació de la Plantilla presupostària per a l’any 2021. BOP de Castelló nº66 de 2/06/22.

  Publicació definitiva de la segona modificació de la Plantilla presupostària any 2021.

Aprovació inicial modificació puntual RLT. Termini reclamacions: fins al 27 de desembre de 2023, inclòs

  Aprovació inicial plantilla pressupostària any 2024. Termini de reclamacions 15 dies des de la publicació en el BOP.

Documents

Sol·licitud d’admissió a proves selectives
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participació en processos selectius
Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Benicàssim

BASES GENERALS PER ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE TREBALL TEMPORAL. Publicació aprovació definitiva BOP num. 151 de 17/12/2022

ANNEX I – Autobaremació per als processos selectius d’estabilització.

Procediments actius

Anunci BOP nº73 de 15-06-2024. Bases de la convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: TANCAT, pendent de publicació en el BOE.

Anunci BOP nº69 de 06-06-2024. Bases de la convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: del 07 de juny de 2024 fins a 17 de juny de 2024.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 6 de 13-01-2024

Termini de presentació de sol.licituds: del 14 de gener al 23 de gener de 2024, tots dos inclosos.

Aclaració: La taxa corresponent a aquest procés selectiu és de 40,00€.

Nota Aclaridora: Certificat Mèdic i Convalidació de Proves

Llista provisional d’admesos i exclosos i composició del Tribunal. Termini d’esmena fins al 29 d’abril de 2024.

Llista definitiva d’admesos/as i exclosos/as i dates de realització de la primera prova.

Rectificació llista definitiva d’admesos i exclosos i ratificació dates de realització de la primera prova: els dies 6 i 7 de juny de 2024.

Acta de Constitució del Tribunal 1/2024 de data 5 de juny de 2024.

Acta 2/2024, de 6 de juny de 2024 – Prova d’aptitud física.

Acta 3/2024, de 7 de juny de 2024 – Prova d’aptitud física.

Acta 4/2024, de 5 de juliol de 2024 – Prova Psicotècnica.

Acta 5/2024, de 9 de juliol de 2024 – Realització de la prova d’aptitud psicotècnica

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 12 de 27-01-2024

Termini de presentació de sol.licituds tancat: pendent de publicació en BOE

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 2 de 04-01-2024

Termini de presentació de sol.licituds: del 5 de gener al 15 de gener de 2024, tots dos inclosos.

Llista Provisional d’aspirants admesos/as i exclosos/as, composició del tribunal i data de realització del primer exercici. Esmena: del 24 al 28 de Febrer, tots dos inclosos.

Llista Definitiva d’aspirants admesos/as i exclosos/as. Ratificació data de celebració del primer exercici de l’oposició, el dia 22 de març de de 2024, a les 11 hores, a la Casa de Cultura de Benicàssim.

Acta sessió preparatòria.

Acta primer exercici.

Acta correcció primer exercici.

Acta de realització del 2n exercici fase oposició. Es convoca els aspirants per a exposició publica per al dia 13/05/2024 a les 9.30 hores en el Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià.

Acta de lectura i exposició pública-. Resultats del 2n exercici fase oposició. TERMINI AL·LEGACIONS fins al 23/05/2024 INCLÒS

Acta Valoració fase de Concurs. TERMINI AL·LEGACIONS fins al 10/06/2024 INCLÒS

Acta resultat definitiu: proposta constitució bossa

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 148 de 02-12-2023

Anunci BOE 5-02-2024. Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2024 al 4/03/2024.

Anunci BOP 9-05-2024. Llista provisional d’aspirants admesos/as i exclosos/as.

Anunci BOP 28-05-2024. Llista definitiva d’aspirants admesos/as i exclosos/as. Ratificació data de celebració del concurs, el dia 10 de juny de 2024.

Acta Tribunal de 10-06-24 – Baremació concurs i termini d’al·legacions.

Acta Tribunal d’01-07-24 – Resultats definitius baremació concurs i proposta nomenament netejadora.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 148 de 02-12-2023

Termini de presentació de sol.licituds: del 3 de desembre al 12 de desembre de 2023, tots dos inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici. Esmena: del 24 al 29 de Gener, tots dos inclosos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici. Data de realització del primer exercici: dia 6 de febrer de 2024, a les 11 hores, en la Casa de la Cultura de Benicàssim.

 Acta realització primer exercici del 06/02/2024 i plantilla de respostes del qüestionari.

Acta correcció primer exercici del 14/02/2024.

Acta realització segon exercici 28/02/2024. Lectura de l’exercici i exposició pública dia 6 de març de 2024.

Acta lectura, exposició i qualificació del segon exercici 06/03/2024.

Acta Resolució Al·legacions i Baremació de Mèrits 22/03/2024.

Resultat final del concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball temporal.

Anunci BOP Número 50 de 23 d’abril de 2024. Constitució borsa de treball temporal de Tècnic de Promoció Cultural.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 134 de 31/10/23

Termini de presentació de sol.licituds: del 1 de novembre al 10 de novembre de 2023, tots dos inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es y exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici. Esmena: del 12 al 16 de ener, tots dos inclosos.

Llista Definitiva d’admesos/es i exclosos/es, ratificació del tribunal i de la data de realització del primer exercici.

Resultats qüestionari 1r exercici 30/01/2024

Acta realització primer exercici oposició 30/01/2024

Acta correcció primer exercici oposició 06/02/2024

Acta resultats primer exercici oposició 07/02/2024

Acta realització i resultats segon exercici oposició 15/02/2024

Acta resultats finals i constitució de la borsa 22/02/2024

Anunci BOP nº30 de 09/03/24. Constitució de la Borsa.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP  num 129 de 19/10/23

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici. Esmena: del 21-11-23 al 27-11-23

Rectificació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Nou termini d’esmenes: del 24/11/23 al 28/11/23, inclosos.

Anunci llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Acta de data 19-12-23. Realització del test.

Full de respostes.

Resultats del test

Acta de data  11-01-24. Realització del segon exercici.

Acta de data  15-01-24. Calificació del segon exercici.

Acta de data 25-01-24.- Relació definitiva d’aspirants aprovats i proposta de constitució de la borsa de treball.

Bases reguladoras de la convocatoria.

Anunci BOP nº 111 de 7-09-23.

Termini de presentació de sol.licituds: del 8 al 18 de setembre de 2023, tots dos inclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició

Llista definitiva d’admesos i exclosos, ratificació del Tribunal i modificació de la data de realització de l’exercici de l’oposició. Data de l’exercici: 14 de novembre de 2023 a les 09:30h a la Casa de Cultura.

Acta del Tribunal 14/11/23. Realització exercicis i publicació de la plantilla de correcció del qüestionari. Termini de reclamacions del 16 al 17 de novembre de 2023, inclosos

RESPOSTES QÜESTIONARI

Acta del Tribunal de 22/11/23. Resolució d’al.legacions al qüestionari.

Acta del Tribunal de 04/12/23. Resultats de l’exercici.

Acta del Tribunal de 14/12/23. Revisió de l’exercici i proposta de constitució de la borsa

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 107 de 29-08-23.

Termini de presentació de sol.licituds: del 30 d’agost al 8 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització exercici de l’oposició: 17/10/23 a les 10h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació de sol·licituds: 20 al 25 setembre 2023, inclos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta del Tribunal de selecció de data 17/10/23. Realització exercici únic de l’oposició.

Acta del Tribunal de selecció de data 24/10/23. Correcció i resultats de l’exercici. Termini de reclamacions : del 26 al 30 d’octubre de 2023, inclosos

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 92 de 25-07-23.

Rectificació anunci BOP nº 93 de 27-07-23. Termini de presentació de sol.licituds: del 28-07-23 al 07-08-23 tots dos inclosos

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 28/09/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació: del 25 al 29 d’agost 2023, inclosos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta Tribunal realització primer exercici oposició.

Full de respostes primer exercici de l’oposició, realitzat el 28/09/2023.

  Acta del Tribunal de data 4 d’octubre de 2023. Revisió reclamació primer exercici oposició i y correcció del qüestionari relatiu al primer exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 11 d’octubre de 2023. Revisió reclamacions, resultat primer exercici i convocatòria per a la realització del segon exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 31 d’ octubre de 2023. Realització del segon exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 8 de novembre de 2023. Puntuació segon exercici oposició. Termini al.legacions del 9 al 13 de novembre, inclosos

Acta del Tribunal de data 15 de novembre de 2023. Resultat concurs. Termini reclamacions del 16 al 20 de novembre, inclosos

  Acta del Tribunal de 27-11-23. Resolució al.legacions, resultat concurs-oposició i proposta de constitució de borsa de treball.

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 62 de data 18-05-2023. Termini de presentació de sol·licituds: del 19-05-2023 al 29-05-2023 tots dos inclosos

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 26/10/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació: del 8 al 12 de setembre de 2023, inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta de data 26 d’octubre de 2023. Realització del primer exercici. Termini d’impugnació de preguntes/respostes: del 2 al 6 de novembre de 2023.

Qüestionari amb respostes

Acta de data 8 de novembre de 2023. Resultats del primer exercici. Revisió/reclamacions fins al 16 de novembre de 2023

Acta de data 1 de desembre de 2023. Realització del segon exercici.

Acta de data 11 de desembre de 2023. Resultat segon exercici i convocatòria per a la realització del tercer i quart

Acta de data 18 de desembre de 2023. Resultats del tercer i quart exercici i valoració de mèrits. Termini de reclamacions a la baremació del concurs: del 21-12-23 al 26-12-23

Resultat definitiu del concurs oposició

  Publicació BOP bases 13/10/2022 

Publicades en DOGV del 8/11/22.

Anunci BOE 29-05-2023. Termini de presentació de sol.licituds: del 30-05-2023 al 26-06-2023.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici: 3/10/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura. Termini de subsanacions: del 12 al 25 de juliol, inclosos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. BOP de 08/08/2023

FULL DE  CORRECCIÓ PRIMER EXERCICI OPOSICIÓ

Acta realització primer  exercici de la fase d’oposició.

Acta  resultats primer exercici de la fase  d’ oposició.

Acta  realització segon exercici de l’oposició i convocatòria  obertura de sobres en acte públic el 27/10/23 a les 13 hs a la Sala de Comissions del segon pis.

Acta resultats segon exercici oposició. Termini per a sol·licitar revisió de l’exercici del 30 d’octubre al 2 de novembre, inclosos. Data revisió 8 de novembre de 2023 a les 12 *hs a la Sala de Comissions del segon pis 

Acta del 17/11/23 de valoració concurs i termini reclamacions: del 20 al 24 de novembre de 2023, tots dos inclosos  

Acta del 27/11/23. Resolució d’al.legacions, resultat del concurs-oposició, proposta de nomenament i de constitució de borsa de treball.

Rectificació acta del 27/11/23

Acta del 26/02/24. Renúncia en el període de pràctiques d’un opositor i proposta d’un nou aspirant a la plaça vacant.

Acta del 15/03/24. Nomenament funcionaria de carrera a A. Lliberós.

Acta del 17/05/24. Nomenament funcionaria de carrera a Esmeralda Faciabén López i Constitució borsa de treball.

Publicació BOP nº73 de 15-06-2024-. Borsa de Treball Temporal d’Administratius/ives. 

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci BOE. Termini de presentació de sol.licituds: del 28  de juny de 2023 al 25 de juliol de 2023

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del concurs: 27 de setembre 2023.

Publicada en BOP del 15/08/2023.

Termini de subsanació: Del 16 al 21 d’agost 2023.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. Publicada en BOP nº109 del 2/09/2023.

Acta Tribunal 28/09/2023 – Baremació concurs i termini d’al.legaciones

Acta Tribunal 04/10/2023 –  Resolució de reclamacions, resultat definitiu del concurs i proposta de nomenament.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023.

Anunci convocatòria BOE nº157 de 29 de juny de 2024.

TERMINI OBERT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat (de l’1 al 26 de juliol de 2024).

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci supressió places de l’Oferta d’Ocupació Pública 2021

Anunci publicació en BOE del 7/08/2023.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data de realització del concurs. BOP núm. 143 de 21-11-23

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. BOP núm. 148 de 02-12-23

Desestimació recurs reposició contra llista definitiva.

Acta de data 11-12-23. Inici de la baremació del concurs.

Acta de data 12-12-23. Ajornament de la baremació

Aclariment clàusula bases específiques relativa a la valoració de l’experiència en els processos d’estabilització. BOP núm. 155 de 19-12-23

Desestimació recurs Alçada contra actes del tribunal de baremació de mèrits.

Acta de Constitució del Tribunal per a Baremar el Concurs.

Acta de 4-03-2024. Represa de la baremació per al 6-03-2024

Acta de 6-03-2024. Represa de la baremació.

Acta de 7-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 12-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 13-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 15-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 20-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 22-03-2024. Continuació de la baremació.

Acta de 25-03-2024. Resultat provisional de la baremació de mèrits.

Resultats provisionals de la baremació de mèrits.

Acta de 02-04-2024. Revisió de la valoració del concurs.

Acta de 11-04-2024. Al·legacions a la valoració provisional del concurs.

Acta de 18-04-2024. Resolució d’al·legacions, resultat definitiu i proposta de nomenament.

    • Taula valoració definitiva de mèrits. (Acta 18-04-2024)

Anunci relació de llocs vacants i data d’elecció.

Anunci Publicació BOP Número 58 d’11 de maig de 2024. Resolució del procés selectiu pel procediment d’estabilització i relació d’aprovats.

  • Annex
  • Declaració responsable

Anunci publicació BOP número 74 de 18 de juny de 2024. Nomenament funcionaris de carrera.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023.

Anunci convocatòria BOE nº157 de 29 de juny de 2024.

TERMINI OBERT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat (de l’1 al 26 de juliol de 2024).

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci convocatòria BOE nº157 de juny de 2024.

TERMINI OBERT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat (de l’1 al 26 de juliol de 2024).

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Publicació en el BOE de Dijous 21 de Març de 2024.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS a partir del 22 de Març fins al 22 d’Abril de 2024, tots dos inclosos.

Per a realitzar la inscripció PUNXA ACÍ (Del 22 de Març al 22 d’Abril, tots dos inclosos)

BOP nº70 de 08/06/2024-. Llista Provisional d’Admesos/as i Exclosos/as. TERMINI per a presentar reclamacions i esmenar del 9 al 13 de Juny de 2024, tots dos inclosos.

BOP nº75 de 20 de juny de 2024-. Llista definitiva d’admesos/as i exclosos/as. Ratificar data primer exercici: 6 de juliol de 2024.

BOP nº76 de 22 de juny de 2024-. Nova membre del Tribunal.

BOP nº78 de 27 de juny de 2024-. Rectificació decret 2024-2074 modificant llista definitiva per a la provisió de 3 Auxiliars Administratius mitjançant concurs-oposició de l’Ajuntament de Benicàssim.

Distribució crida d’opositors en primer exercici de la fase d’oposició el dia 6 de juliol de 2024.

Plantilla resultats primer examen. Model A.

Plantilla resultats primer examen. Model B.

Sessió preparatòria per a l’execució de les proves selectives.

Segona sessió preparatòria per a l’execució de les proves selectives.

Acta 3. Realització del primer exercici. Relació d’aspirants presentats/ades i no presentats/ades.

Acta 4. Inici de la correcció del primer exercici de la fase de concurs (qüestionari).

Acta 5. Continuació de la correcció del primer exercici de la fase de concurs (qüestionari).

Acta 6. Resolució d’al·legacions, resultats del primer exercici i fixació de la data d’obertura pública de sobres.

Acta 7. Obertura pública de sobres i termini d’al·legacions.

Acta 9. Resolució d’al·legacions i data realització segon exercici.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP  nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci BOE 3-02-2024. Termini de presentació de sol·licituds: del 05/02/2024 al 1/03/2024.

Anunci BOP 9-05-2024. Llista provisional d’aspirants admesos/as i exclosos/as.

Anunci BOP 28-05-2024. Llista definitiva d’admesos/as i exclosos/as i ratificació data de celebració del concurs, el dia 5 de juny de 2024.

Acta resultat provisional baremació sobre provisió d’1 plaça laboral de professor-a FPA Àrea Científic-Tecnològica a Mitja Jornada mitjançant concurs pel procediment d’estabilització.

Acta resultat definitiu  i proposta nomenament professora FPA mitja jornada.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 116 de 19 de septiembre de 2023.

Anunci BOE 3-02-2024. Termini de presentació de sol·licituds: del 05/02/2024 al 1/03/2024.

Llista provisional d’aspirants admesos/as i exclosos/as.

Anunci BOP Llista definitiva d’aspirants admesos/as i exclosos/as i ratificació data del concurs el 5 de juny de 2024.

Acta resultat provisional baremació sobre provisió d’1 plaça laboral de professor/a FPA Àrea Científic-Tecnològica a jornada completa mitjançant concurs pel procediment d’estabilització.

Acta resolució d’al·legacions, resultat definitiu i proposta de nomenament professora FPA joranda completa.

Anunci BOP nº69 de 06-06-2024. Bases de la convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: del 07 de juny de 2024 fins a 17 de juny de 2024.

Procediments finalitzats

Anunci de 31 d’octubre de 2019. Constitució de borsa de treball de tècnic d’administració general. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

Constitució Borsa de Treball Enginyer Tècnic Informàtic. BOP 01/01/2021

Constitució Borsa de Treball Ordenances. BOP 06/11/2021

Constitució  Borsa Treball Cap de Secció Cultura. BOP 12/02/2022

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 12-07- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 13-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 16-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.

Constitució de borsa de treball temporal. BOP núm. 99 de 10/08/23