La Justícia de Pau constitueix el primer graó de l’organització judicial espanyola, i és el més proper a la majoria dels ciutadans. Al capdavant dels jutjats de pau hi ha una persona llega en Dret, nomenada pel Tribunal Superior Valencià de Justícia a proposta del respectiu Ajuntament: el jutge de pau, que té com a missió primordial intentar conciliar els interessos enfrontats, i evitar així que passen a ser més greus. En els jutjats de pau de municipis superiors a 7.000 habitants, com és el cas del de Benicàssim, hi ha el secretari del Jutjat, professional del món del dret que presta la seua col·laboració i ajuda al jutge posant els seus coneixements jurídics al seu servei.

Hi ha jutjats de pau en tots els municipis, llevat d’aquells on hi haja jutjats de 1ª instància i instrucció.

map-icon Ubicació
A la Casa de Cultura
Carrer Encarnación Marzà, nº 2, baix
12560 – Benicàssim (Castelló)

map-icon Contacte
Telèfon: 964 300 962, Ext.: 238 y 240
Fax: 964 30 04 90

E-mail: jpaz_benicasim@gva.es

map-icon Horari d’atenció
(Sempre amb cita prèvia a sol·licitar telefònicament)
De 9:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres

Competències

 1. En matèria de REGISTRE CIVIL:

  • Inscripció de naixements, matrimonis i defuncions.
  • Tramitació d’expedients de matrimoni civil i posterior celebració.
  • Expedició de certificacions de fe de vida, naixement, matrimoni, defunció, etc.
  • Actes de cooperació judicial -exhorts- (per a evitar desplaçaments al cap del partit judicial).
  • Altres actuacions relacionades amb el Registre Civil.
 2. En matèria PENAL:

  • Celebració d’actes de conciliació.
  • Actes de cooperació judicial -exhorts- (per a evitar desplaçaments al cap del partit judicial).
 3. En matèria CIVIL:

  • Enjudiciament i resolució de judicis verbals de quantia, sempre que aquesta siga inferior a 90 €.
  • Celebració d’actes de conciliació, fins als 6.000 €.
  • Actes de cooperació judicial -exhorts- (per a evitar desplaçaments al cap del partit judicial).