Informació general

user-icon Regidora delegada

Sra. Vanessa Batalla Latorre

map-icon Ubicació

Carrer Encarnación Marzà, núm. 2, baix
12560 – Benicàssim (Castelló)

map-icon Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

map-icon Contacte
Telèfon: 964 300 962, Ext. 230
Adreça-electrònica: sanitaticonsum@benicassim.org

Consum (OMIC)

L’art. 51 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, i en protegiran mitjançant procediments eficaços de seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics. També estableix que promouran la seua informació i educació, fomentaran les seues organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguen afectar-los.

D’altra banda, la Generalitat Valenciana posseix competència exclusiva en aquesta matèria, de conformitat amb l’article 34 de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

La Llei 1/2011, de 22 de març de la Generalitat Valenciana, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, en l’article 13 i 14 es troben dedicades a les entitats locals.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és una oficina oberta al públic, creada per l’entitat local, coordinada per la Generalitat Valenciana, que presta els serveis de:

  • Assessorament en temes de consum
  • Informació als consumidors i usuaris
  • Canal per a presentar les reclamacions

L’Oficina Municpal d’Informació al Consumidor de Benicàssim està ubicada en les dependències de la Casa de Cultura, situada al c/ Encarnación Marzà, 2.

Documents

Model de reclamació de consum
Model de sol·licitud d’arbitratge de consum
Sol·licitud de carnet de manipulador d’aliments