Planejament Urbanístic

Informació general

user-icon Regidor delegat

Carlos Luis Díaz Miró

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 2a planta
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
(Sol·liciteu cita)

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 206
Adreça-e: urbanismo@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça electrònica és: notificaciones@benicassim.org

Funcions

Són funcions la gestió, la coordinació, l’estudi, l’informe i la responsabilitat en el desenvolupament urbanístic del municipi, incorporant terrenys al procés urbanístic i edificatori, partint del Pla general d’ordenació urbana del municipi i a través dels diversos instruments de planejament i gestió d’aquest (programes d’actuació integrada, reparcel·lacions, expropiacions urbanístiques, etc.).

Així mateix, tramitem projectes d’obres municipals, ja siguen edificatoris o relatius a urbanització i infraestructures.

Documents

Criteris interpretatius
Modificacions puntuals del PGOU

Tràmits

Sol·licitud d’informació urbanística

Sol·licitud d’informació de serveis urbanístics

Sol·licitud de cèdula de garantia urbanística