Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima

L’ajuntament de Benicàssim forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.

El seu objectiu és el foment de la col·laboració institucional per a desenvolupar iniciatives de prevenció de la contaminació i el canvi climàtic en un context general dirigit a la sostenibilitat local.

Les línies d’actuació més destacades són les següents:

  • Recopilació d’iniciatives nacionals i internacionals
  • Suport tècnic als municipis
  • Creació d’una pàgina web amb vincles entre el Ministeri de Medi Ambient i la FEMP
  • Creació d’un fòrum d’intercanvi d’experiències
  • Promoció de la formació en gestió mediambiental
  • Posada en marxa d’accions conjuntes de sensibilització dirigides a responsables municipals i a la societat sobre el desenvolupament sostenible
  • Publicació i difusió de materials.
  • Coordinació d’actuacions, tant en l’àmbit nacional com internacional.

A més, l’Ajuntament de Benicàssim des de la regidoria de Desenvolupament Sostenible calcula la seva petjada de carboni (per als abastos 1+2) d’acord amb la metodologia proposada pel Ministeri de Transició Ecològica i ha iniciat en 2020 els tràmits per a la Inscripció en el Registre de Petjada de Carboni FESCO2.

El càlcul de petjada de carboni permet conèixer les principals emissions de gasos d’efecte d’hivernacle derivades de l’activitat de l’ajuntament i establir un Pla de Reducció d’Emissions que permeti disminuir progressivament la nostra petjada de carboni en el temps.