Pla general d’ordenació urbana

(Revisió febrer 2019)

Ací estan totes les normes en vigor, disponibles en format PDF (Portable Document Format) d’Adobe. Pot descarregar-les i obrir-les amb el visor gratuït, o bé consultar-les directament des del navegador (amb el connector corresponent).

1. Pla general d’ordenació urbana, actualitzat a FEBRER de 2019, que inclou fins a la modificació puntual del PGOU núm. 69.

2. Planejament de desenvolupament:

Les noves alteracions que s’incorporen són les modificacions puntuals 67 i 68, així com el resultat del Recurs de cassació 2838/2009 del Tribunal Suprem.

Incorpora les noves ordenacions resultants dels plans modificatius, plans de desenvolupament i estudis de detall vigents.
Data de la darrera actualització: febrer de 2019.

Principal planejament de desenvolupament que s’incorpora:

1. Modificació de classes de sòl

 • Benicàssim Golf. Segons Recurs de cassació 2838/2009 del Tribunal Suprem.

2. Planejament parcial de desenvolupament:

 • Sector PRR-1.
 • Sector PRR-5.
 • Sector PRR-6.
 • Sector Pontatge.

3. Desenvolupaments en sòl urbà, que suposen modificació sobre l’ordenació del PGOU aprovada en 1994.

 • UE 16, 17 i 18
 • UE Montornés
 • UE Guadiana
 • Pla especial de les vil·les
 • Reordenació de zones verdes en el centre urbà de Benicàssim
 • Pla especial del recinte de festivals
 • Pla especial de suport logístic a festivals
 • Etc.

4. Modificacions puntuals del PGOU, fins a la núm. 69, inclosa.
5. Situació i emplaçament d’edificacions incloses en el Catàleg del patrimoni arquitectònic municipal (aprovat el 17/11/2006).
6. Situació i emplaçament dels BIC situats al terme municipal, així com l’entorn de protecció.

Es pot consultar la cartografia del PGOU de tots els fulls del terme alhora.
El visualitzador es basa en el visor Raster OpenSeadragon per a Javascript.
Es pot usar amb el ratolí (arrossegueu amb el botó esquerre per a moure, useu la rodeta per a fer zoom) o amb el teclat:
Moure: W, S, A, D / ↑, ↓, ←, →
Zoom: +, – / Maj+W, Maj+S / Maj+↑, Maj+↓
Vista inicial: 0 (zero)

VISOR PLÀNOL D’ESTRUCTURA URBANA (plànols sèrie D), a escala 1/2000

VISOR PLÀNOL DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL (plànols sèrie C), a escala 1/5000

          Escala 1:2000            Escala 1:5000
 Full A (1,49 MB)  Full A (762 KB)
 Full B (4,48 MB) Full B (2,63 MB)
Full C (3,86 MB) Full C (899 KB)
Full D (5,13 MB) Full D (0,98 MB)
Full E (2,58 MB) Full E (2,96 MB)
Full F (2,21 MB) Full F (1,68 MB)
Full G (3,02 MB) Full G (419 KB)
Full H (10,1 MB) Full H (5,71 MB)
Full I (3,20 MB) Full I (625 KB)
Full J (1,36 MB)
Full K (reservat per a futur ús)

 

 

 

 

 

Descripció: Pla general d’ordenació urbana de Benicàssim
Publicador: Ajuntament de Benicàssim, Secció d’Urbanisme
Data: Febrer de 2019
EPSG: 23031
Sistema de referència: European Datum 1950 (ED50)
Projecció: Universal Transverse Mercator fus 31 hemisferi nord (UTM31N)
Extensió global:
Nord: 4.442.000
Sud: 4.432.000
Est: 240.000
Oest: 255.000
Estructura Urbana (sèrie D), escala 1/2000:
Nord: 4.440.050
Sud: 4.433.125
Est: 244.957’6
Oest: 252.037’6
Qualificació del sòl (sèrie C), escala 1/5000:
Nord: 4.442.000
Sud: 4.432.000
Est: 240.000
Oest: 255.000