Oceà: 8.00 h.

Mig Oceà: 10.30 h.

Pique: 12.00 h.

Xiquets de l’Oceà: 13.30 h.

Per a més informació:

https://oceanmanswim.com/costaazahar-spain/