Pressupostos participatius 2024 – Junts construïm Benicàssim

Benicàssim, un any més, obri a la ciutadania l’oportunitat d’aportar iniciatives i projectes per a la millora de la ciutat a través dels Pressupostos participatius 2024. El programa és una iniciativa que pretén obrir un espai de participació, diàleg i comunicació a fi de conéixer els interessos, les iniciatives i les propostes del veïnat. Tot això, amb la finalitat de contribuir a millorar els espais públics urbans o els serveis que es presten a la ciutat proposant noves iniciatives, que permeten continuar avançant i construint el futur de la ciutat.

Què és el programa de Pressupostos participatius de Benicàssim?

És una eina de participació directa, deliberativa i oberta al veïnat de Benicàssim. Un procés a través del qual qualsevol persona o associació pot presentar les seues idees per a millorar la ciutat i participar així en el disseny, l’execució i el seguiment dels projectes seleccionats, als quals es destinarà una part del Pressupost municipal 2024.

Qui pot participar-hi?

 • Qualsevol ciutadà que vulga ser partícip de la millora de la ciutat.

 • Les associacions legalment constituïdes i registrades a l’Ajuntament de Benicàssim.

Quantes propostes puc presentar?

No hi ha limitació d’iniciatives o projectes que cada persona o associació puga presentar.

Com hi puc participar?

Des del 2 fins al 22 d’octubre, qualsevol persona o associació podrà participar en el Programa Pressupostos participatius 2024 de l’Ajuntament de Benicàssim.

 • Omplint el formulari en línia accessible a través de l’enllaç del formulari.

Quins són els terminis dels Pressupostos participatius 2024?

Fase de presentació d’iniciatives: Campanya informativa i presentació de propostes (del 2 al 22 d’octubre).
Fase de valoració tècnica de projectes: Avaluació de viabilitat (del 23 al 30 d’octubre).

Qui i com avalua les propostes?

El primer escaló de l’avaluació inicial la farà el personal tècnic de l’Ajuntament de Benicàssim.
Perquè els tècnic avaluen una iniciativa o un projecte presentat com a viable, s’haurà d’ajustar als següents criteris:

 • Utilitat pública

 • Competència municipal

 • Pressupost

Dins de la fase d’avaluació, els tècnics municipals també determinaran l’estimació del cost dels projectes plantejats.
S’exclouran del Programa Pressupostos participatius tots els projectes que no siguen competència directa de l’Ajuntament de Benicàssim.

Què puc proposar?

Pot plantejar iniciatives de nous serveis o millora dels existents, i idees de tot allò que l’Ajuntament de Benicàssim puga construir o adquirir abans del 31 de desembre de 2024.
Què seria viable? Per exemple:

 • Creació i reformes d’equipaments.

 • Creació i reforma d’infraestructures.

 • Adquisició de béns inventariables.

 • Creació i reforma d’elements de mobilitat.

 • Idea per a la millora de serveis públics municipals, etc.

Què pot instar l’Ajuntament a altres administracions?

La construcció d’instituts, col·legis públics, transport interurbà o centres de salut, ja que no són competència municipal, etc.

Què passa si hi ha projectes repetits o molt similars?

Si durant la fase de valoració tècnica de projectes el personal tècnic de l’Ajuntament de Benicàssim detecta iniciatives repetides o molt similars, les agruparà en una sola per a ser avaluada com una única proposta.