Piscina

El servei de piscina, gimnàs i cafeteria de l’Ajuntament de Benicàssim està situat al carrer Torre de Sant Vicent, 41, de Benicàssim.

El servei s’explota a través de gestió indirecta, amb un contracte de gestió de servei públic en la modalitat de concessió. Així, l’empresari gestiona el servei al seu risc i ventura. En l’actualitat, és la mercantil AQUAESPORT, SL, l’encarregada de la prestar el servei.

Piscina i gimnàs es configuren com un servei públic, amb l’objecte de facilitar als ciutadans la pràctica de l’esport com un dels instruments més adequats per a proporcionar la millora de la salut de la població.

Per a accedir a la web de la piscina municipal, feu clic ací: https://www.piscinabenicassim.es.