RELACIÓ ESTUDIS PORMENORITZATS PATRICOVA

ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL TERME MUNICIPAL DE BENICÀSSIM
MARÇ 2003
Resolució aprovació Conselleria de Territori i Habitatge: 3 de decembre de 2003
Plànol Zona Nord
Plànol Zona Sud

MODIFICACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ DEGUT A LA URBANITZACIÓ DE LA UE-12
FEBRER 2007
Resolució aprovació Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: 29 d’octubre de 2008
Plànol UE-12

ESTUDI D’INUNDABILITAT DE LES PARCEL·LES CADASTRALS 0084801 I 0287602 SITUADES EN SÒL URBANITZABLE SUP PRR-2
MARÇ 2015
Resolució aprobació Conselleria D’habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori: 1 d’abril de 2016
Plànol Parcel·les 0084801 i 0287602

NORMATIVA GENERAL

PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (PATRICOVA), APROVAT AL DECRET 201-2015, DE 29 D’OCTUBRE, DEL CONSELL
Enllaç Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori