L’Ajuntament de Benicàssim llança un concurs d’idees per a dissenyar el nou edifici polifuncional del carrer Bodolz

07/01/2023

L’Ajuntament de Benicàssim licita el contracte de serveis per a la redacció del projecte del nou Edifici *Polifuncional. L’edifici adquirit pel consistori al novembre de 2021, té com a destí cobrir la demanda i oferir espais equipats i totalment adaptats per a la realització de diferents activitats en un espai multifuncional que al mateix temps albergarà zones de reunió per a les diferents associacions de la ciutat.

Amb l’adquisició de l’edifici per part de l’ajuntament, es posa a la disposició de teixit associatiu de la ciutat, 1.600 m² en un espai pensat per a albergar despatxos destinats a associacions, sales de reunions, aules taller i zones amb distribució flexible per a activitats formatives, i una àrea d’activitats culturals i recreatives amb una sala principal que podrà incloure activitats musicals. En els pròxims 60 dies es poden presentar propostes que seran valorades pel Col·legi d’Arquitectes de Castelló.

L’alcaldessa de Benicàssim, Susana *Marqués, ha destacat que, “complim amb el compromís amb els nostres veïns i associacions de posar a la seua disposició un espai polivalent que fora punt de trobada referent a Benicàssim, es tracta d’una instal·lació necessària a la ciutat i molt demanda pels veïns, permet poder oferir un nou espai perquè les associacions de la ciutat puguen realitzar les seues activitats, un espai en el qual albergar diferents esdeveniments a cobert i fins i tot un lloc on assajar o entrenar”.

Podran presentar les seues ofertes equips multidisciplinaris compostos per Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer industrial i Enginyer de Telecomunicacions, amb un límit d’honoraris totals de 148.164,50 euros. La selecció de l’equip guanyador estarà a càrrec d’un comité d’experts liderat pel Col·legi d’Arquitectes de Castelló que assessorarà la mesa de contractació municipal.

A continuació, l’equip guanyador disposarà de 8 mesos per a l’elaboració dels projectes, previs a l’execució de les obres, així com la documentació per a sol·licitud de subvencions i ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública. El projecte contemplarà la reforma d’un antic magatzem i edifici d’oficines, adquirit recentment per l’Ajuntament, per a destinar-lo a Complex *Polifuncional.

A aquest efecte, l’Ajuntament de Benicàssim ha licitat el contracte per a la Redacció de Projecte Bàsic i d’Execució, Projectes d’Instal·lacions, Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus, Control de Qualitat, Projecte d’activitat, infografies i passejos virtuals i documentació per a sol·licitud de subvencions, per a l’Edifici *Polifuncional del carrer *Bodolz escaira carrer Il·lustració de Benicàssim.

Després de la modificació del PGOU aprovada que canvia la qualificació del sòl i el destina a servei públic, ara es modifica l’ús de l’actual immoble, per a adaptar-lo a les exigències en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica de l’ús públic, es planteja una rehabilitació i reforma integral que contempla tant la seua completa redistribució com la renovació del sistema envolupant i de les instal·lacions amb l’objectiu d’aconseguir un edifici eficient.