Clausura del curs de formació per a cuidadors de familiars en situació de dependència

16/06/2023

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Benicàssim ha organitzat la tercera edició del Curs de Formació per a Cuidadors i Cuidadores no professionals de Persones en situació de Dependència, en col·laboració amb el Centre de Salut del municipi.
Amb una duració de 25 hores, un total de 10 cuidadors i cuidadores, s’han beneficiat d’aquesta formació , amb l’objectiu d’adquirir coneixements bàsics per a millorar el cuidat soci-sanitari dels seus familiars i estratègies d’autocura per a la prevenció de l’esgotament i estrés que aquesta activitat pot acabar provocant en aquests.
En aquesta edició, celebrada els dies 15, 19 i 22 de maig i 6 de juny en el Centre de Formació Josep Barberá i Cepriá, i després de l’ampliació de l’Equip de professionals d’Atenció Bàsica, una de les Treballadores Socials i la Psicòloga del Departament de Serveis Socials, juntament amb personal d’infermeria del Centre de Salut, han impartit la formació específica per a aquelles dependències derivades del procés de deterioració física i cognitiva per l’edat, així com demències tipus alzheimer, principalment, parkinson i altres…
Després de la realització d’aquest, s’ha detectat la necessitat de la creació d’un Grup de Suport Mutu per a tots aquells cuidadors i cuidadores que vulguen compartir un espai i lloc de trobada, on tots el seu integrants, conformen una xarxa de suport que els permeta suportar millor la situació de la cura del seu familiar, mitjançant l’aprenentatge que generarà l’intercanvi d’experiències i sentiments, contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores, influint així, en la qualitat de la cura i en la qualitat de vida de la persona dependent.
Qualsevol cuidador o cuidadora interessat/a a formar part d’aquesta xarxa de suport pot contactar amb el Departament per a més informació.