Benicàssim s’adherix al Pla Vive amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a l’habitatge dels més joves

15/05/2024

L’Ajuntament de Benicàssim s’ha adherit al Pla Vive de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a l’habitatge per part dels més joves. “Uns comptes sanejats i una gestió rigorosa ens han permés comptar en l’actualitat amb el sòl necessari per a poder cedir a la Generalitat amb l’objectiu que es construïsquen habitatges de protecció pública que milloren l’accés a una llar als nostres joves”, ha destacat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués.

“Des de l’Ajuntament de Benicàssim, la legislatura passada, gràcies a tindre uns comptes sanejats, pagar en temps a proveïdors i tindre nivell d’endeutament zero, vam poder permetre’ns comprar sòl per a construcció d’habitatges en règim de lloguer accessible, concretament el municipi compta amb una parcel·la en la carretera al Desert, cantonada amb el carrer Bodolz i una altra al carrer de les oliveres, ambdues són parcel·les, susceptibles per la seua qualificació urbanística de poder ser destinades per a la finalitat que pretén la Generalitat.

I és que un dels nostres principals reptes és l’accés a l’habitatge, especialment, entre els més joves que ara com ara volen emancipar-se i volem que puguen accedir a habitatge de manera fàcil. Per tant, les administracions hem de posar en valor esta iniciativa per part del president Mazón, i que gràcies a la col·laboració pública privada puga dur-se a terme.

El Pla Vve, que va ser presentat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, el mes d’abril passat, cerca a través de la col·laboració públic-privada posar a disposició sòl de titularitat municipal i autonòmica per a la construcció d’habitatges de protecció pública. Este projecte impulsat per Mazón per a executar fins a 2027 preveu construir en la Comunitat Valenciana 10.000 habitatges i una inversió de 7.326 milions d’euros i beneficiarà a 24.600 famílies, tal com ha confirmat la mateixa Generalitat.