Benicàssim reforça les actuacions en la interfície urbana-forestal de les urbanitzacions de Montornés, La Parreta i Las Palmas

29/04/2024

L’Ajuntament de Benicàssim ha programat una reunió de treball al costat de representants de les associacions de veïns de les urbanitzacions de Montornés, La Parreta, Las Palmas, Montemolino i El Refugi amb l’objectiu de coordinar el reforç d’accions de prevenció d’incendis. Els tècnics de Medi Ambient municipals, Policia Local i el Consorci Provincial de Bombers s’han oferit a realitzar xarrades divulgatives a les urbanitzacions durant les pròximes setmanes per al foment d’actuacions per a la prevenció d’incendis i protocols en cas d’emergència, així com una demostració de maneig d’hidrants.

En l’actualitat, el consistori ja es troba reforçant les actuacions sobre la interfície urbana-forestal de les urbanitzacions de Montornés, La Parreta i Las Palmas, Montemolino i El Refugi, fent tasques de repàs de les faixes perimetrals a les urbanitzacions. En una superfície aproximada d’actuació de 20 hectàrees es treballa en el seu manteniment de manera periòdica amb l’ajuda de les brigades de mitigació d’incendis del Consorci Provincial de Bombers. L’objectiu de les actuacions projectades és la reducció de la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació perimetral a nuclis d’habitatges a l’efecte de crear una franja de menor combustibilitat que reduïsca l’impacte d’un eventual incendi forestal sobre els habitatges o vials d’accés realitzades.

Per part seua, el Consorci Provincial de Bombers ha estat supervisant els hidrants existents en el terme municipal a les urbanitzacions de Montornés, Las Palmas, La Parreta, Montemolino i El Refugi, perquè es troben en perfecte estat en cas necessari, tal com tenen previst realitzar de manera periòdica. Els hidrants, també coneguts com a boques d’incendis, són equips de connexió a la xarxa de proveïment d’aigua i la funció de la qual és subministrar aigua en cas d’incendi.