Benicàssim reforça la neteja en embornals davant la possible arribada d’una gota freda

17/08/2022

L’Ajuntament de Benicàssim ha coordinat durant aquest mes d’agost el pla de neteja d’embornals i barrancs per a previndre les possibles conseqüències davant episodis puntuals de forta pluja. Com ha comentat l’alcaldessa, Susana Marqués, “previndre i tindre els dispositius coordinats i preparats és fonamental, per això a més dels treballs de manteniment que realitzem durant tot l’any i de manera ordinària, ens hem anticipat davant la possible arribada d’una gota freda i aquest mes d’agost ja hem activat les labors de neteja que ens permeten mantindre en bon estat tots els dispositius d’evacuació d’aigües pluvials”.

Aquest mes d’agost s’està procedint a la neteja preventiva dels embornals que permetran un correcte funcionament i drenatge en cas de pluges torrencials. La finalitat de la neteja d’embornals és extraure la brutícia, fulles i papers que s’acumulen dins i que dificulten la recollida d’aigua en els dies de pluja, podent arribar a produir inundacions als carrers. “D’aquesta manera s’evita el col·lapse de les xarxes del clavegueram i optimitza el funcionament de les xarxes de sanejament”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Elena *Llobell qui ha afegit que “si important és realitzar una revisió anual dels embornals, anticipar-nos abans que comencen les temporades més plujoses de l’any és la nostra prioritat”. Aquestes labors es coordinen amb la neteja manual que es duu a terme de manera ordinària per a buidar de l’exterior dels embornals qualsevol residu que puga dificultar la recollida d’aigua.

També s’ha dut a terme treballs de desbrossaments en el Barranc de *Farja en el seu tram urbà, i com a seguit comentant Llobell, “el desbrossament i neteja de barranc té dues finalitats. D’una banda el desbrossament selectiu de la vegetació herbàcia seca i refaldat d’arbres i, per un altre, la retirada de tots els elements o residus solts abocats en el llit d’aquests barrancs com poden ser estris, pneumàtics, fustes, residus inerts o restes vegetals”. Els treballs preventius en els barrancs engloben la part de possibles incendis forestals i les grans avingudes d’aigua per possibles pluges torrencials, així com per a minimitzar la presència de mosquits.