Benicàssim intensifica inspeccions de solars per a previndre incendis davant les altes temperatures

21/06/2022

Davant les altes temperatures registrades, l’Ajuntament de Benicàssim intensifica les inspeccions de solars amb l’objectiu principal de previndre incendis. “Havent-se avançat l’arribada de la calor, propi dels mesos centrals de l’estiu, i de cara a evitar la propagació d’incendis, es fa necessari que la ciutadania prenga consciència i mantinga els solars i terrenys sense edificar, patis, jardins i edificacions, nets d’enderrocs, residus domèstics, restes de poda, matèries orgàniques, i en general qualsevol residu, objecte o circumstància que comporte a un mal estat de salubritat i seguretat de l’espai”, ha indicat l’alcaldessa, Susana Marqués.

Per al control i inspecció de l’estat dels solars, terrenys i edificacions situats en el terme municipal, l’Ajuntament de Benicàssim compta amb una ordenança municipal que regula el tractament de la vegetació perimetral de superfícies en sòl urbà; la poda de l’arbratge i tractaments fitosanitaris; el clos de les parcel·les; la neteja de carrers i patis particulars; l’adorn de façanes, així com la prohibició de depositar residus i l’abocament d’aigües a la via pública. Aquesta normativa, l’actualització de la qual es va aprovar per ple al novembre del 2021, estipula multes de fins a 3.000 euros en cas d’incompliment. Com indica el regidor d’Urbanisme, Carlos Díaz, “els serveis tècnics municipals són els encarregats de realitzar les inspeccions oportunes a l’efecte de verificar el compliment de les actuacions ordenades”. En cas d’incomplir de manera parcial l’ordre d’execució, es concedirà un termini de deu dies hàbils a l’interessat perquè procedisca al compliment total de l’ordre. “I, si expirat el termini no s’ha escomés l’ordre d’execució o formulat al·legacions que motiven la paralització o arxivament de l’expedient, es podran imposar multes, lleus, greus o molt greus, que poden arribar fins als 3.000 euros”, ha afegit l’edil.

A més de la inspecció de solars, terrenys i edificacions, l’Ajuntament de Benicàssim continua amb les labors de desbrossament en diferents punts del terme municipal i es duen a terme tasques de manteniment de marges i cunetes en carreteres, neteja de camins i actuacions sobre el carril bici. A més d’evitar la propagació d’incendis, aquestes labors també s’han realitzat en les últimes setmanes al costat de tractaments contra els mosquits per a aconseguir una major efectivitat i atallar aquesta problemàtica que s’acreix amb les altes temperatures”, ha indicat per la seua part la regidora de Medi Ambient, Elena *Llobell.

Recordar finalment que durant l’acció ‘1 m² contra la basuraleza’ el passat 11 de juny, i en el marc del Projecte Allibera, de SEO/BirdLife, voluntaris de Creu Roja es van desplaçar al Barranc de la Parreta i durant un matí es van arribar a recollir 285 quilos de residus. Una acció que, a més de netejar aquest espai natural d’envasos i plàstics, voluminosos, enderrocs i estructures metàl·liques, summa protecció en la zona de cara a un possible incendi.