Benicàssim intensifica els treballs de desbrossament en la zona sud del municipi

01/11/2022

Les actuacions realitzades aquests dies inclouen el manteniment de marges i cunetes en carreteres, la neteja de camins i actuacions sobre el carril bici. Com ha informat la regidora d’Obres i Serveis, Elena Llobell, “s’ha procedit al desbrossament dels camins Palmerar, Serradal i carrers adjacents Tamarits i carrer Betxi. També s’està procedint al desbrossament de parcel·les municipals i s’estan fent tasques de neteja en el Barranc de Farja, des del nucli urbà fins a la Gran Avinguda Jaume I”. El desbrossament i neteja de barranc té dues finalitats. D’una banda el desbrossament selectiu de la vegetació herbàcia seca i refaldat d’arbres i, per un altre, la retirada de tots els elements o residus solts abocats en el llit d’aquests barrancs com poden ser estris, pneumàtics, fustes, residus inerts o restes vegetals. Els treballs preventius en els barrancs engloben la part de possibles incendis forestals i les grans avingudes d’aigua per possibles pluges torrencials, així com per a minimitzar la presència de mosquits.