Benicàssim destina 35.000 euros a les beques de menjador escolar

L’Ajuntament de Benicàssim destina 35.000 euros per a les beques de menjador escolar destinades a l’alumnat dels CEIP Santa Águeda i Palmerar. “Aquestes ajudes formen part de les polítiques socials que duem a terme des de l’equip de govern quant a polítiques de conciliació i d’ajudes a les famílies i poder garantir l’accés al servei de menjador escolar quan les circumstàncies familiars o del menor escolaritzat així ho requerisquen”, ha comentat l’alcaldessa, Susana Marqués.

La regidora d’Educació i Benestar Social, Rosa María Gil, ha afegit que aquestes beques estan destinades a les famílies amb menys recursos “i pretenen facilitar a pares i mares poder conciliar la vida laboral amb la garantia que els seus fills reben tots els serveis de cura alimentosa”.

L’ajuda destinada a les beques de menjador per a l’alumnat dels dos col·legis públics del municipi per a tot el curs escolar (d’octubre del 2022 a maig del 2023) són complementàries amb les beques de menjador que atorga la Conselleria d’Educació. Després de l’aprovació de les bases en la Junta de Govern Local i la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), ja s’ha iniciat el termini per a presentar la sol·licitud, bé de manera presencial en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament, o per mitjans electrònics a través de la seu electrònica http://benicassim.sedelectronica.es. Podrà ser beneficiari de les beques de menjador l’alumnat resident i empadronats a Benicàssim, escolaritzat en el CEIP Santa Águeda o en el CEIP Palmerar.