Benicàssim consulta a comerços i hostalers per a millorar l’eficiència dels paràmetres de sostenibilitat en la gestió de residus

07/05/2024

Amb la finalitat de millorar els servicis de gestió de residus i treballar al costat del sector hostaler per a afavorir els paràmetres de sostenibilitat en la gestió de residus, l’Ajuntament de Benicàssim ha posat en marxa una campanya de consulta i sensibilització a comerços i hostalers. Durant estes setmanes els tècnics mediambientals del consistori realitzaran una consulta, porta a porta, a comerços i hostalers del municipi.

Es tracta d’una iniciativa en col·laboració amb Reciplasa amb l’objectiu de continuar avançant en mesures de sensibilització i millora de servicis públics relacionats amb la gestió òptima de residus. Cal destacar que els comerços i l’hostaleria són els majors generadors de residus del municipi, per la qual cosa la conscienciació és una ferramenta fonamental perquè realitzen una adequada separació de les diferents fraccions de residus (paper i cartó, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i resta).

La recollida de dades, per part seua, suposa una ferramenta crucial per a dur a terme, “la presa de decisions adequada al costat dels criteris tècnics i legals de cara a l’adaptació dels servicis a les necessitats del teixit econòmic municipal, així com la implementació del Pla Local de Gestió de Residus. També es tracta d’un pas previ a la implantació del contenidor marró de matèria orgànica, impulsat per la Unió Europea per a millorar la sostenibilitat en la gestió de residus”, ha destacat la regidor de Medi Ambient, Vanessa Batalla.

Cal destacar que en la via pública es troben els contenidors de les diferents fraccions de residus, així com tres àrees de depòsit de residus per a comerços en el nucli urbà. A més, l’Ajuntament de Benicàssim compta amb un servici de recollida específica de paper i cartó per als xicotets establiments d’esta zona enfront de la seua façana, dimarts i dijous a les 10 hores de juny a setembre i la resta de l’any els divendres. També, es poden emportar a l’ecoparc tots els residus urbans reciclables que no es puguen depositar en els diferents contenidors de la via pública. Així mateix, els residus de poda i jardineria hauran d’anar embalats en bosses o fardells, sent d’una grandària que resulte manejable per a la seua càrrega. L’incompliment d’estes normes està subjecte a sancions econòmiques.

Cal recordar que Reciplasa és l’empresa pública encarregada de la valorització i eliminació dels residus urbans de la zona centre de la província de Castelló. Els residus urbans s’han considerat com un dels problemes essencials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, atés que els ciutadans demanden unes respostes i solucions concretes per part dels poders públics, els quals tenen la responsabilitat i l’obligació de coordinar i tutelar els diferents interessos contraposats.