Benicàssim aconsegueix dels Fons Next Generation 500 mil € per a la modernització del sistema de recollida selectiva de residus

02/04/2023

L’Ajuntament de Benicàssim ha aconseguit 445.584,79 € a través dels Fons Netx Generation que tenen per objectiu la modernització del sistema de recollida selectiva de residus en el terme municipal. Per a tot això, entre les línies d’actuació parcialment subvencionades, es duran a terme entre altres actuacions l’adquisició de contenidors ‘intel·ligents’ per a la recollida de la fracció bioresidu, contenidors proveïts de sistema d’identificació d’usuari i pesatge, així com també l’adquisició de Biotrituradoras transportables o portàtils per a la trituració in situ de les restes vegetals generades en les podes.

Apostar per unes ciutats més verdes, més responsables i sobretot més saludables és l’objectiu que vam emprendre a Benicàssim fa temps. Les ajudes econòmiques que aporta els fons europeus, ens ajudaran a millorar el sistema de recollida i selecció de residus, per a aconseguir que cada vegada puguem reciclar i reutilitzar més i generem menys residus”, ha destacat la regidora responsable de l’àrea, Elena Llobell.

El projecte presentat pel consistori de 1,3 milions d’euros contempla també l’adquisició de camions per a la recollida separada de bioresidus. Al projecte de renovació se li sumarà la realització de campanyes d’informació, difusió i sensibilització a la població i empresaris davant un dels reptes mediambientals als quals ens enfrontem per part d’administracions, empreses i població en general.

L’objectiu de l’Ajuntament és anar fent passos davant les noves exigències i requisits de la nova Llei de residus per a una economia circular, tant estatal com autonòmica i millorar el servei actual, mitjançant la potenciació de la recollida selectiva de fracció orgànica.

Tot això, alineat amb els ODS 11 i 12 referents a les ciutats i comunitats sostenibles i a la producció i consum responsable, que estableixen la necessitat d’una reducció en la generació dels residus i una adequada gestió dels mateixos i efectuar la transició a una economia circular i baixa en carboni per a logar en 2030 una reducció en el total de residus municipals recollits.