Estratègia de Desenvolupament Sostenible

L’ajuntament de Benicàssim, des de la seva Regidoria de Desenvolupament Sostenible preveu en 2020 iniciar amb un procés intern de desenvolupament d’una “Estratègia de Desenvolupament Sostenible” per al municipi que inclogui actuacions enfocades a complir amb els objectius establerts en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
L’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Benicàssim constitueix el nord en la integració de la sostenibilitat en cadascuna de les actuacions del municipi i estableix objectius en el temps per a cada àrea enfocats a complir en major o menor mesura amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).