Préstec de Bicicletes

map-icon Lloc

Pavelló Municipal d’Esports
C/ Torre de Sant Vicent, s.n.

map-icon Contacte

Telèfon: 964302662

map-icon Horari

– De dilluns a divendres: 9:00 – 21:00
– Dissabte: 09:00 – 13:30 y 16:30 – 21:00
– Diumenges i festius: 9:00 – 13:30

Procediment de sol·licitud

Per a sol·licitar una bicicleta s’haurà de complir la normativa corresponent. S’ha de presentar en les oficines del Departament d’Esports en l’horari establit per a tramitar la sol·licitud de préstecs de bicicletes municipals.

Les bicicletes no es reserven per telèfon ni en persona; només se’n prestaran a qui es persone en les oficines i complisca la normativa de préstecs de bicicletes municipals.

Una vegada comprovat pel personal d’Esports que la persona que sol·licita una bicicletes disponibles compleix amb tots els requisits, el personal d’Esports proporcionarà el formulari de sol·licitud, que haurà d’omplir i fimar el sol·licitant, qui haurà abonar també la fiança abans del préstecs de la bicicleta.

NORMATIVA DE PRÉSTECS DE BICICLETES

 1. Tindre complits 18 anys.
 2. Donar-se d’alta cada usuari en la plataforma Servei Municipal d’Esports: https://benicassim.provis.es/public/procesoalta/pasodatospersonales.aspx
 3. Depositar una fiança de 50 € en efectiu per bicicleta, que serà retornada quan es retorne la bicicleta en perfecte estat, l’antirobatori .
 4. Pagar la taxa Municipal de 1€ per dia (aquest import pot ser pagat amb targeta de crèdit o efectiu) , efectuat abans de prestar la bicicleta. El pagament haurà de ser la totalitat dels dia que l’usuari decidisca utilitzar-la, sense passar-se del màxim permés. No es retornarà la taxa si aquesta es retorna abans de la data indicada. S’haurà de pagar aquells dies de més que s’haja utilitzat la bicicleta.
 5. Emplenar i signar una instància petició de préstec. Documentació sol·licitada: DNI / Permís de conduir / Passaport i telèfon de contacte.
 6. Només es podrà llogar una bicicleta per persona i com a màxim 7 dies al mes. El lloguer d’1 dia s’entén que implica que la devolució s’ha de realitzar en el mateix dia abans de l’horari de tancament.
 7. L’ús del casc és obligatori segons normativa de trànsit, l’Ajuntament no es fa responsable de les lesions o accidents produïts durant l’ús de les bicicletes.
 8. Les bicicletes i el material de préstec són entregats en perfecte estat. Les bicicletes estan equipades amb antirobatori, “USE-HO”. Vosté és responsable de la bicicleta i els accessoris quan es deterioren o siguen robats, es compromet a retornar-los en les mateixes condicions i a acatar la present normativa.
 9. En cas de retard en la devolució – 1 mes per cada dia de retard sense poder tindre una bicicleta de préstec.
 10. En cas de robatori o desperfectes en la bicicleta produïts per l’ús negligent d’aquesta, robatori o desperfectes del casc, robatori o desperfectes en l’antirobatori, robatori o desperfectes de les llums davantera i posterior, no es retornarà la fiança de 50 €, i no podrà tornar a sol·licitar el préstec de bicicletes.
 11. Lloc de préstec i lliurament de devolució: Pavelló Municipal d’Esports – C/ Torre Sant Vicent, s/n.- Telèfon 964 302662.
 12. Horari:
  – De dilluns a dissabte: 9.00-13.30 i 16.30-21.00
  – Diumenges i festius: 9.00-13.30