Préstec de Bicicletes

map-icon Lloc

Pavelló Municipal d’Esports
C/ Torre de Sant Vicent, s.n.

map-icon Contacte

Telèfon: 964302662

map-icon Horari

– De dilluns a divendres: 9:00 – 21:00
– Dissabte: 09:00 – 13:30 y 16:30 – 21:00
– Diumenges i festius: 9:00 – 13:30

Procediment de sol·licitud

Per a sol·licitar una bicicleta s’haurà de complir la normativa corresponent. S’ha de presentar en les oficines del Departament d’Esports en l’horari establit per a tramitar la sol·licitud de préstecs de bicicletes municipals.

Les bicicletes no es reserven per telèfon ni en persona; només se’n prestaran a qui es persone en les oficines i complisca la normativa de préstecs de bicicletes municipals.

Una vegada comprovat pel personal d’Esports que la persona que sol·licita una bicicletes disponibles compleix amb tots els requisits, el personal d’Esports proporcionarà el formulari de sol·licitud, que haurà d’omplir i fimar el sol·licitant, qui haurà abonar també la fiança abans del préstecs de la bicicleta.

NORMATIVA DE PRÉSTECS DE BICICLETES

  1. Tindre complits 18 anys.
  2. Depositar una fiança de 50 € per bicicleta, que es tornarà quan es torne la bicicleta en perfecte estat, així com el casc, l’antirobatori i les llums. No s’accepten pagaments en TPV ni Bizum.
  3. Omplir i firmar una instància de petició de préstec. Documentació sol·licitada: DNI / carnet de conduir / passaport, telèfon de contacte.
  4. Només es pot llogar una bicicleta per persona i com a màxim 7 dies (un lloguer per persona al mes). En el cas dels lloguers per a un dia, caldrà tornar-la abans que acabe l’horari d’obertura.
  5. Usar el casc és obligatori segons la normativa de trànsit; l’Ajuntament no es fa responsable de les lesions o accidents produïts durant l’ús de les bicicletes.
  6. Les bicicletes i el material de préstec es lliuren en perfecte estat. Les bicicletes estan equipades amb antirobatori, FAÇA’L SERVIR. Vosté és responsable de la bicicleta i els accessoris si es fan malbé o li’ls furten; es compromet a tornar-los en les mateixes condicions i a acatar la present normativa.
  7. En cas de retard en la devolució, serà sancioant amb un mes sense poder tindre una bicicleta de préstec per cada dia de retard.
  8. En cas de robatori o desperfectes en la bicicleta produïts per l’ús negligent, robatori o desperfectes del casc, robatori o desperfectes en l’antirobatori, robatori o desperfectes de la llum davantera o posterior, no es tornarà la fiança de 50 €, i no podrà tornar a sol·licitar el préstec de bicicletes.
  9. Només s’atendran les peticions de sol·licitud de préstecs de les bicicletes dins de l’horari establit.
  10. Les bicicletes s’hauran de tornar dins de l’horari fixat.