Departaments

Activitats

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

Cementiri municipal

Consum

Contractació

Cultura

Educació

Emprenedoria

Esport

Festes

Gabinet de Comunicació

Gestió Tributària

Jutjat de pau

Manteniment de Platges

Medi Ambient

Noces civils

Normalització Lingüística

Participació ciutadana

Personal

Planejament

Recaptació

Sanitat

Seguretat Ciutadana

Servei d’Informació Ciutadana (i Registre General) (SIC)

Serveis Públics

Serveis Socials

Subvencions

Tresoreria

Turisme

Urbanisme