Tresoreria

Regidor delegat

Sr. Arturo Martí Tárrega

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 1ª planta
12560 Benicàssim (Castelló)

Contacte

Telèfon: 964 300 962 ext. 214
tresoreria@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça electrònica és notificaciones@benicassim.org

Funcions

a) Maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’entitat local, de conformitat amb les disposicions legals vigents.
b) Direcció dels serveis de Recaptació.