Recaptació

Regidoria delegada

D. Arturo Martí Tárrega

Ubicació

Carrer Encarnación Marzà, núm. 2
(Edifici de la Casa de la Cultura, davant l’Ajuntament)
12560 – Benicàssim

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres: 8:00 h. a 17:00 h.
(les setmanes de festes locals de Sant Antoni Abat i Sant Tomàs de Villanueva, l’horari serà de 8 a 14 h.)

Contacte

Telèfon:: 964 30 09 62, Ext. 239-245
Fax: 964 30 15 25 (dirigit al Servei Municipal de Recaptació)
recaudacion@benicassim.org

Per a l’atenció presencial en el departament serà necessari demanar cita prèvia cridant als telèfons de contacte indicats o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es) pestanya de “cita prèvia”

Presentació

La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic.
El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat molt concretament en el Reglament General de Recaptació, així com en la Llei General Tributària (LGT).
Reglament General de Recaptació
Llei General Tributària

Lloc i forma de pagament

EN LES ENTITATS FINANCERES col·laboradores presentant el document de pagament. Aquestes entitats són:

  • Banc Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA)
  • Banc de Sabadell, S.A..
  • Banc de Santander
  • CaixaBank
  • Caixes Rurals Unides (CAJAMAR)