Participació ciutadana

Regidoria delegada

Dª Elena Llobell Martí

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 – Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció al públi

De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores

Contacte

Telèfon: 964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
E-mail: sic@benicassim.org

A l’efecte de notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és: notificaciones@benicassim.org

Amb la finalitat de millorar la participació i la representativitat en el Consell de Participació Ciutadana de totes les Associacions Veïnals que en ell s’inclouen i tenint en compte que la seva Associació Municipal pertany al referit Consell.

Es prega aportin un titular i dos suplents, membres de l’Associació per al cas que la persona titular no pugui assistir a les seves reunions. A les reunions se citarà al titular qui en cas de no poder assistir ho traslladarà al primer suplent i si aquest no pot al segon suplent.

És necessari que aquests representants constin de manera fefaent en l’expedient, per la qual cosa se sol·licita es formalitzi mitjançant instància en aquest Ajuntament. Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte amb el núm. de telèfon és 964300962 ext. 258.

Així mateix, es recorda que qualsevol canvi que es produeixi en el titular o suplents d’aquells Òrgans Municipals en els quals la seva Associació es trobi present, haurà de ser posat en comunicació a aquest Ajuntament.

Per a una comunicació mes àgil els agrairia que ens facilitessin correu electrònic i número de telèfon mòbil de l’associació així com dels seus representants.

Història

Aquesta Regidoria es crea en 1999 per a facilitar el contacte directe amb l’Ajuntament de Benicàssim i així tenir la possibilitat de conèixer-nos. L’ús de les noves tecnologies ha de servir perquè els nostres veïns/as ens ajudin i s’involucrin per a solucionar els problemes del seu entorn.

“La participació ciutadana és el dret de la persona a intervenir en el procés de presa de decisions en l’àmbit local”. La Constitució espanyola li dona carta de naturalesa.

Som els poders públics els que hem de promoure les condicions i facilitar als ciutadans/as que donin les seves opinions sobre la vida política, econòmica, cultural i social de Benicàssim.

Rebrem amb molt de grat les vostres propostes, peticions, suggeriments, fins i tot les vostres crítiques i des d’aquesta Regidoria les canalitzarem cap als departaments corresponents intentant donar-li solució al més aviat possible.

Us esperem i us necessitem!