Participació ciutadana

Regidora delegada

Sra. Elena Llobell Martí

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores.

Contacte

Telèfon: 964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
Adreça electrònica: sic@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és notificaciones@benicassim.org

Amb la finalitat de millorar la participació i la representativitat en el Consell de Participació Ciutadana de totes les associacions veïnals que en formen part, i tenint en compte que la seua associació municipal pertany al referit Consell, li preguem que aporte les dades d’un titular i dos suplents, membres de l’associació (per al cas que el titular no puga assistir a les reunions). A les reunions se citarà el titular, qui en cas de no poder assistir-hi ho comunicarà al primer suplent, i si aquest no pot, al segon suplent.

Cal que aquests representants consten de manera fefaent en l’expedient, per la qual cosa sol·licitem que ho formalitze mitjançant instància en aquest Ajuntament. Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte amb el núm. de telèfon és 964300962 ext. 258.

Així mateix, es recorda que qualsevol canvi que es produïsca en el titular o suplents d’aquells òrgans municipals en els quals la seua associació es trobe present, haurà de ser posat en comunicació a aquest Ajuntament.

Per a una comunicació mes àgil li agrairíem que ens facilitaren l’adreça electrònica i el número de telèfon mòbil de l’associació, així com dels representants.

Història

Aquesta Regidoria es crea en 1999 per a facilitar el contacte directe amb l’Ajuntament de Benicàssim i així tindre la possibilitat de conéixer-nos. L’ús de les noves tecnologies ha de servir perquè els nostres veïns ens ajuden i s’involucren per a solucionar els problemes del seu entorn.

“La participació ciutadana és el dret de la persona a intervindre en el procés de presa de decisions en l’àmbit local”. La Constitució espanyola li dona carta de naturalesa.

Som els poders públics els que hem de promoure les condicions i facilitar als ciutadans que donen les seues opinions sobre la vida política, econòmica, cultural i social de Benicàssim.

Rebrem amb molt de grat les vostres propostes, peticions, suggeriments, fins i tot les vostres crítiques i des d’aquesta Regidoria les canalitzarem cap als departaments corresponents intentant donar-li solució al més prompte possible.

Vos esperem i vos necessitem!