Manteniment de platges

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, nº 4, 2ª planta
12560 Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció del tècnic

De dimarts a dijous de 12.00 a 14.00 hores

Sol·licitar cita prèvia

Contacte

Telèfon 964 30 09 62

Àrees

 • Obres i Serveis: Neteja i manteniment de les platges. Infraestructures. Abalisament
 • Sanitat: Qualitat de l’aigua i sorra. Bandera Blava
 • Serveis Públics: Pla d’Explotació de platges (serveis de temporada)
 • Turisme: Q-Qualitat. ISO
 • Medi ambient: Neteja Passeig. Oasi de palmeres. Zones verdes. Algues
 • Policia Local: Salvament i Socorrisme
 • Punts Platges Accessibles: Serveis Socials

Objectius del manteniment de les platges

 • Millorar l’aspecte visual de les platges i afavorir la seva utilització, mantenint la biodiversitat costanera i sense alterar els perfils d’aquestes. aplicant criteris geomorfològics i ambientals de gestió.
 • Cobrir tota la superfície possible: sorra seca i humida, riba i espigons.
 • Recollir residus de qualsevol grandària i naturalesa.
 • Deixar la sorra en el mateix lloc i evitar pèrdues de volum i superfície.
 • Oxigenar la sorra per l’acció de l’aire i dels raigs ultraviolats solars mitjançant el seu rastellat.
 • Treballs compatibles i respectuosos amb el Medi Ambient.
 • Evitar al màxim les molèsties als usuaris de les platges

Horaris de neteja

Temporada Alta (Del 15 de juny al 15 de setembre)
Neteja mecànica i manual diària (fins i tot diumenges i festius).

Temporada Mitjana (Pasqua i pont del 9 d’Octubre)
Neteja mecànica i manual en dies alterns.

Temporada Baixa (Resta de l’any)
No hi ha freqüència establerta, es realitza en funció de les necessitats. Mínim, neteja mecànica i manual quinzenal.

Neteja Lavabos Fixos del Passeig:
Freqüència en funció de la temporada, realitzats per una empresa especialitzada.

Funcions

La neteja i el manteniment de les platges és realitzada amb recursos municipals, a través de la Brigada municipal d’Obres i Serveis, si bé, altres Àrees municipals gestionen altres aspectes que influeixen directament en la qualitat i en els serveis de les nostres platges, com per exemple el Pla d’Explotació de platges, l’abalisament per a embarcacions, el salvament i socorrisme, la Q-qualitat, la neteja del Passeig Marítim, etc.

Les funcions referents al manteniment de les platges, són:

 • Condicionament mecànic de la zona humida: eliminació de desnivells, despedregado de la sorra i retirada de residus.
 • Neteja mecànica (*), rastellat i anivellament de la sorra seca.
 • Neteja manual de la superfície de sorra i buidatge de papereres.
 • Eliminació d’algues quan es produeixin grans acumulacions i retirada a abocador autoritzat.
 • Neteja i condicionament de les passarel·les de fusta que donen accés a la mar.
 • Manteniment de les dutxes, llavapeus i lavabos fixos del Passeig Marítim.
 • Canalització de les sortides d’aigües pluvials en la sorra.
 • Neteges especials amb motiu d’esdeveniments lúdics o activitats esportives.
 • Actuacions especials en temporals i en pluges torrencials d’eliminació de residus i xaragalls i de restauració a l’estat i condicions normals de les platges.

(**) La neteja mecànica consisteix en un rastellat o garbellat de la sorra, fins a una profunditat de 30 cm, realitzant un intens i continu batut que permet l’assecat i la ventilació de la sorra gràcies a l’acció de l’aire i dels raigs ultraviolats del sol. El material recollit travessa unes malles cribadoras de diferents calibres que separen els desaprofitaments per a dipositar-los en tremuges que es buiden sobre un vehicle contenidor.

Tots els anys es realitza una arada en profunditat per a oxigenació de la sorra, de manera que per volteig, s’exposi la sorra profunda a l’acció dels raigs solars i els seus efectes esterilitzants destrueixin els fongs i bacteris que en les capes profundes es desenvolupin.

Enllaços

Turisme Benicàssim-platges: descripció i galeria fotogràfica

Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua