Dª Isabel Cuadros Lorente

Càrrec:

Tercera Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidora delegada de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Activitats