Dª Elena Llobell Martí

Regidories delegades:

Regidora delegada de Medi Ambient, Turisme, Platges, Cicle integral de l'aigua, Cementeri, Brigada d'obres i Atenció Ciutadana.