Dª Cristina Fernández Alonso

Càrrec:

Primer Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidora delegada de Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030, Territori Intel·ligent, Innovació Digital, Turisme i Activitats