D. Manuel Gual Nebot

Càrrec:

Quart Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidor Delegat d'Esports i manteniment d'edificis públics i instal·lacions esportives