D. Carlos Luis Díaz Miró

Càrrec:

Segon Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidor delegat d'Urbanisme, Obres públiques, Planejament, Accessibilitat, Patrimoni i Habitatge