Cementeri Municipal

user-icon Regidoria Delegada

Sr. Carlos Luís Díaz Miró

map-icon Horari de visites

Hivern:
Del 15 de setembre al 14 d’abril:
de dilluns a diumenge, de 9 a 17 h.

Estiu:
Del 15 d’abril al 14 de setembre:
de dilluns a diumenge, de 9 a 19 h.

map-icon Contacte

Ajuntament de Benicàssim
Secretaria – Secció d’Estadística

Telèfon: 964 300 962, ext. 221
Adreça-e: secretaria@benicassim.org

Els tràmits administratius relacionats amb el cementeri (nínxols, trasllats, certificats d’enterrament, etc.) s’efectuen en la Secretaria de l’Ajuntament.

Per a trasllats

Amb la sol·licitud caldrà aportar:

  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  • Autorització de la Conselleria de Sanitat, previ certificat de defunció.
  • Autorització de l’exhumació.

Els certificats de defunció s’expediran al Jutjat de Pau.
Els certificats d’enterrament s’expediran a l’Ajuntament (Secretaria)

Documents

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació del servei de Cementeri Municipal
Reglament del Cementeri Municipal

Tràmits

Accés a tràmits en la seu