Agenda 2030

En 2020, per a demostrar el compromís d’integració de l’Agenda 2030 en el consistori, Benicàssim es va adherir a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, iniciativa proposada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Entre els objectius específics destaquen els següents:

  • Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l’Agenda 2030 en les entitats locals mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.
  • Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya, de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d’aliances que impulsen polítiques de cohesió en l’àmbit local, i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactora, per a la construcció i aplicació de l’Agenda 2030 localment.
  • Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els governs locals que integren la Xarxa.
  • Oferir serveis d’assessorament i assistència per als membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats locals en la localització dels ODS de l’Agenda 2030 a Espanya.
  • Treballar amb els governs locals línies d’actuació concretes, després de la crisi provocada per la covid-19, per a donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.

Arran d’aquesta adhesió, Benicàssim treballa en la integració de l’Agenda 2030 i en la realització de processos informatius i de participació ciutadana que permeten acostar els ODS a cada àmbit del municipi.