Inici

PER TEMES

TRÀMITS PRESENCIALS PER CITA PRÈVIA


 

TRÀMITS PRESENCIALS A TRAVÉS DE CITA PRÈVIA


Per a l'atenció de persones de manera presencial en les oficines municipals serà necessari demanar cita prèvia. 

A continuació s'indiquen les formes de sol·licitud de cita prèvia:

- Telefònicament al telèfon de l'Ajuntament (964 30 09 62)

- A través de la seu electrònica de l'Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es) pestanya de "cita prèvia". No és necessari estar en possessió de firma electrònica.

 

IMPORTANT: l'atenció presencial no està permesa en tots els departaments municipals. Per tant, asseguri's de què l'atenció responga a les seues necessitats, contactant prèviament per telèfon amb el departament al qual corresponga el tràmit.

 

Será obligatori acudir provist de mascareta protectora.

És aconsellable que acudisca amb el seu propi boígraf pe a signar, si procedix.