Inici

PER TEMES

El mosquit tigre


1. BIOLOGIA DEL MOSQUIT TIGRE (Aedes albopictus Skuse )

El mosquit tigre és una espècie de dípter nematòcer que pertany a la família Culicidae, i que es caracteritza per la una coloració negra amb ornamentació blanca al tòrax i l’abdomen, potes a bandes negres i blanques i una conspícua línia blanca longitudinal central al tòrax i el cap. Té una llargària d’uns 2 a uns 10 mm.
Com altres espècies de mosquits, la femella posseeix una trompa fina i allargada, la probòscide, que usa a manera d’estilet per a picar i extraure la sang dels vertebrats, en especial de mamífers i aus, la qual aprofita per al desenvolupament dels ous. Els mascles de l’espècie, igual que els d’altres mosquits, s’alimenten de nèctar.

Per a més informació sobre el mosquit tigre, consulteu la página de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana: www.mosquitigre.san.gva.es

 

 Ejemplar de mosquito tigre


2-COM ES DESENVOLUPA?

Les larves d'aquesta espècie es desenvolupen en recipients on hi haja aigua, sobretot si es troben en llocs a l'ombra, com per exemple pitxers, poals, gerros, plats de tests i jardineres i altres objectes que continguen aigua situats en jardins, patis i descampats. El seu viver larvari original s'ubica en els forats dels troncs dels arbres quan s'omplin d'aigua. En el nostre entorn és un mosquit principalment urbà que aprofita sistemàticament putns amb aigua d'origen humà per a reproduir-se. El cicle vital és semblant a altres mosquits, i comprén: ou, quatre estats larvaris i adult. La durada depén en gran manera de la temperatura i pot completar-se en només sis dies si les temperatures són elevades.

 

ciclo reproductivo del mosquito tigre

 

3. QUÈ FA L’AJUNTAMENT?

CONTROL
La principal estratègia de control és la prevenció. És a dir, impedir que el mosquit puga acabar el cicle reproductiu i arribar a la fase adulta, què és la que produirà les molèsties.
En l’àmbit públic es saneja solars, zones enjardinades i àrees on es puguen acumular recipients, pneumàtics, etc.


CALENDARI D’ACTUACIONS: Totes les setmanes de l’any es revisen els focus controlats i s’efectuen els tractaments d’embornals i focus mitjançant productes larvicides que eviten el desenvolupament de les larves per a evitar que passen a la fase adulta. En cas d’haver-hi insectes adults ja, es fan tractaments adulticides seguint els criteris tècnics de la possibilitat de la zona.

 

                               

 

ATENCIÓ D’AVISOS
Quan es rep un avís per mosquits s’inspecciona el domicili del reclamant a fi de trobar, si és possible, el focus de cria larvària, a més de l’assessorament per a evitar situacions semblants en el futur. Si es detecta gran quantitat d’adults, es coordina un tractament amb els tècnics municipals, analitzant la situació i particularitat de la zona i triant la millor estratègia per al control.

Per a sol·licitar informació telefoneu a l’Ajuntament (Àrea de Sanitat) al telèfon 964 300962, extensió 230, o bé al SIC (Servei d’Informació al Ciutadà).

 

IMPORTANT:

Com a conseqüència del empitjorament dels problemes que estan patint les persones amb els mosquits, l'Ajuntament proporciona aquest número de telèfon a disposició de les persones interessades, on podran comunicar les seues reclamacions en qualsevol moment, així com alertar d'aquelles zones o focus de major proliferació de mosquits:

628 41 83 05

 

4. QUÈ POT FER VOSTÉ?

En el cas de la majoria de focus en l’àmbit privat:
Evitar l’acumulació d’aigua, simplement tombant els recipients, llevant els plats de davall de les plantes, reblint els buits dels arbres, posant tela mosquitera en depòsits i arquetes de desaigüe, mantenint les piscines en bon estat, etc.
En el cas d’arquetes o reixetes de desaigüe (albellons) o altres zones privades on no es puga posar tela mosquitera, s’ha de realitzar un tractament amb producte larvicida d’ús domèstic segons la periodicitat que indique el fabricant