Inici

PER TEMES

CONSUM


Regidoria delegada

Vanessa Batalla Latorre

Tècnic responsable

Sr. Guillermo Ten

Horari d’atenció al públic del tècnic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Contacte

Carrer Encarnación Marzá, núm. 2, baix
12560 - Benicàssim (Castelló)
Tel.: 964 300 962, Ext. 230
Adreça-electrònica: sanitaticonsum@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

 

     L'art. 51 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, i en protegiran mitjançant procediments eficaços de seguretat, la salut y els legítims interessos econòmics. També establecis que promouran la seua informació i educació, fomentaran les seues organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguen afectar-los.

 

     D'altra banda, la Generalitat Valenciana posseix competència exclusiva en aquesta matèria de conformitat amb l'article 34 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. per un altre costat, la Llei 2/1987, de l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, en els art. 15 i 16, estableix la reglació de la creació per les corporacions locals de l'Oficina d'Informació al Consumidor amb la finalitat de dur una política integrada en matèria de consum.

 

     Així mateix els Ajuntaments, en virtut de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local en l'art. 25, entre altres competències, arreplega en l'apartat g la referida defensa d'usuaris i consumidors.