Inici

PER TEMES

3.- Informació relativa a altres contractes


LICITACIÓ CONCESIÓ AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE TERRENYS MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓN I EXPLOTACIÓ DE BARRA-BAR EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL PER A LA NIT DE CAP D'ANY (1 DE GENER 2018) I DURANT LES FESTES DE SANT ANTONI ABAD I SANTA AGUEDA ANY 2018 (del 16 al 21 de gener de 2018).

- Anunci de licitació 

- Plec de condicions

- Acta d'adjudicació

- Decret d'adjudicació

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE "FINALITZACIÓ DE VILLA ELISA"

 - PROJECTES  relatius a l'obra consistent en "Finalització de Villa Elisa"http://ayto.benicassim.es/dw/proyectos_visados_terminacion_villaelisa.zip

 - Pressupost Global