Inici

PER TEMES

Gestió Tributària


Regidoria delegada

D. Arturo Martí Tárrega

Tresorera Municipal

Sra. Alicia Aragones Betí

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, 1ª planta
12560 Benicàssim (Castelló de la Plana)

Horari d'atenció al públic del tècnic

De dimarts a divendres de 12.00 a 14.00 hores
(amb cita prèvia)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Contacte

Tel.: 964 300 962
gestiontributaria@benicassim.org
oficinacatastro@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

 

Funcions

Aquest departament s’encarrega de la gestió dels impostos, taxes i contribucions especials, preus públics i altres ingressos.