Inici

PER TEMES

Avís jurídic


1. Dades d’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa:

NOM: Ajuntament de Benicàssim

CIF: P1202800G

DOMICILI: C/ Metge Segarra, 4, 12560 Benicàssim

TELÈFON: (+34) 964 30 09 62

ADREÇA-E: ayuntamiento@benicassim.org

2. Objecte del lloc web

Les pàgines contingudes en el web tenen com a objecte facilitar el coneixement pel públic en general de Benicàssim, així com la seua oferta cultural, gastronòmica i turística. Ajuntament de Benicàssim es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

3. Propietat intel·lectual

El copyright del material contingut en aquesta web és propietat de Ajuntament de Benicàssim o dels autors que a aquest efecte s’indiquen. L’accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la reproducció o distribució sense autorització expressa. Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes i objectes semblants que formen part d’aquesta web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals.

La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja siga total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguen en dret.

4. Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats en el moment del seu registre siguen incorporats a fitxers titularitat de l'Ajuntament de Benicàssim amb els fins següents:

- Correcta identificació dels usuaris que a través de www.benicassim.es ens sol·liciten informació de la nostra empresa o els nostres serveis.

- Realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en www.benicassim.es que permeten dissenyar millores en els serveis prestats,

- Gestió de tasques bàsiques d’administració,

- Mantindre'l informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis d’interés per a l’usuari o amb terceres empreses col·laboradores.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través del citat mitjà. L'Ajuntament de Benicàssim es compromet a mantindre el secret de les dades de caràcter personal i de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.
L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'Ajuntament de Benicàssim es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que escaiguen en dret. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a L'Ajuntament de Benicàssim, c/ Metge Segarra, 4, 12560 Benicàssim.

5. Miscel·lània

A. L’accés als continguts d’aquesta web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no n'exigeix la prèvia subscripció o registre. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, excepte les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies següents:

L'Ajuntament de Benicàssim no serà responsable dels possibles danys o perjuís que es deriven d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a la xarxa; de retards o bloquejos en l’ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el servidor, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat. Així mateix, s’exonera Ayuntamiento de Benicassim de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjuí que patisca el client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada en aquesta pàgina, sempre que procedisca de fonts alienes a aquell.

B. L'Ajuntament de Benicàssim utilitza galetes que queden emmagatzemades en l’ordinador. Les galetes són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seua. Les galetes que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les galetes que ja existisquen en el seu ordinador. Quan l’usuari es trobe navegant per les pàgines web de www.turismobenicassim.com el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament la direcció IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, aquells en què abandona la visita, així com informació sobre les distintes seccions consultades. És necessari que el servidor conega aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es puga veure en la pantalla.

Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avise en la pantalla si rebrà una galeta. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no reba aquestes galetes, opció que no impedirà que es puga accedir a la informació del lloc web www.benicassim.es

C. L'Ajuntament de Benicàssim pot modificar, sense previ avís, la informació continguda en el lloc web www.benicassim.es, així com la configuració i presentació.

D. L'Ajuntament de Benicàssim es compromet a través d’aquest mitjà a NO FER PUBLICITAT ENGANYOSA.

A aquests efectes, per tant, no es consideren publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les distintes seccions de la web www.benicassim.es, produïts com a conseqüència d’un manteniment o actualització incomplets o defectuosos de la informació continguda en aquestes seccions. Ayuntamiento de Benicassim com a conseqüència del que disposa aquest apartat es compromet a corregir-los tan prompte com en tinga coneixement.

E. L'Ajuntament de Benicàssim es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

A aquests efectes no serà considerada comunicació comercial tota la informació que s’envie ALS CLIENTS de l'Ajuntament de Benicàssim, sempre que tinga com a finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i l'Ajuntament de Benicàssim, així com l’exercici de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

F. L'Ajuntament de Benicàssim no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web www.benicassim.es o en l’ús de les informacions que contingudes.

G. L'Ajuntament de Benicàssim no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que en siga la naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en www.benicassim.es i dels programes que incorpora. Els enllaços (Enllaços) i hipertext que permeten, a través del lloc web www.benicassim.es, que l’usuari accedisca a prestacions i serveis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l'Ajuntament de Benicàssim. Aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se'n.

H. L'Ajuntament de Benicàssim no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de l'entitat, apareguen en el lloc web www.benicassim.es. Tampoc no es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a què puga accedir-se des de www.benicassim.es.

I. L'Ajuntament de Benicàssim no es responsabilitza dels virus que tinguen l'origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, les macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtindre resultats negatius per a un sistema informàtic.

J. En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (enllaços) i hipertext inclosos en el lloc web www.benicassim.es.

 

6.- Condicions generals del programa oficial de visites guiades.


· Totes les visites del programa oficial de visites guiades tenen places limitades. És aconsellable la compra anticipada (www.turismobenicassim.com).

· Cada grup estarà acompanyat per un Guia Oficial de Turisme durant tot el recorregut.

· L'edat mínima per a realitzar rutes de senderisme és de 8 anys. En qualsevol cas, depenent de les característiques de la ruta, s'especificarà en el programa oficial de visites guiades.

· La venda presencial de tiquets tancarà 1 hora abans de l'inici de la visita i la venda online el farà amb 30 minuts d'antelació.

S'haurà d'estar en el punt de partida de la ruta 10 minuts abans del començament d'aquesta, ja que la visita s'iniciarà a l'hora programada. Agraïm la seua puntualitat.

· El Programa no es responsabilitzarà dels accidents que pogueren produir-se en el transcurs de les visites per imprudència dels visitants en els edificis i llocs inclosos en la ruta.

· L'organització es reserva el dret de modificació o anul·lació del recorregut i la visita, entrada a monuments i horaris programats, sempre que siga per motius justificats, que s'exposaran als participants abans de l'eixida.

· No està permés prendre fotografies o gravar imatges de l'equip de guies, sense prèvia autorització.

· Durant la prestació del servei no està permés l'accés amb animals, excepte gossos guia o d'assistència.

 

VENDA D'ENTRADES

· La venda presencial es realitzarà en les Oficines de Turisme Casa Abadia (C/Sant Tomás, 74), en l'Oficina de Turisme de Torre Sant Vicent (Passeig Marítim Bernat Artola s/n, junt Torre Sant Vicent) i en l'Oficina de Turisme d'Heliòpolis. Consultar horaris*.

· La venda online es realitzarà a través de la web (www.turismobenicassim.com). A l'inici de la visita, bastarà amb mostrar l'e-mail de confirmació de compra des de qualsevol dispositiu mòbil.

· El pagament es realitzarà exclusivament amb Targeta de Crèdit.

CANVIS, ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

· En cas d'alteració en l'itinerari o duració de la visita, per causes alienes a l'organització, no procedirà el canvi, ni la devolució de la mateixa.

· En cas de cancel·lació d'una visita per raons alienes al client, es procedirà al canvi per una altra del mateix import amb disponibilitat de places o a la seua devolució.

· Les cancel·lacions realitzades amb més de 24 hores d'antelació de l'inici del servei/visita, seran reembossades en la seua totalitat. En aquelles realitzades amb una antelació inferior a 24 hores, no es procedirà a la seua devolució.

TARIFES

Visites generals

Adults: 3 € Jubilats, Xiquets (menors de 12 anys) i usuaris del Carnet *Gent d'*Or: 1,5 €**

Visites *teatralizadas, astronòmiques, ruta de la taronja i micològica.

Adults: 5 € Jubilats, Xiquets (menors de 12 anys) i usuaris del Carnet *Gent d'*Or: 2,5 €**

 

* Horaris:

· Oficina de Turisme Casa Abadia: · TEMPORADA ALTA (Juny - Setembre) De dilluns a divendres: de 9 a 14 i de 17 a 20 h. Caps de setmana i festius: de 10.30 a 13.30 i de 17 a 20 h. · TEMPORADA BAIXA (Octubre - Maig) De dilluns a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 19 h. Caps de setmana i festius: de 10.30 a 13.30 i de 16 a 19 h. · Diumenges vesprada: Tancat. · Dies sense servei: 1, 6 i 17 de gener, 22 de setembre i 25 de desembre.

· Oficines de Turisme Torre Sant Vicent i Heliòpolis (obertes de juny a octubre). Horari de juny i setembre: De dilluns a diumenge: de 10.30 a 13.30 i de 17 a 20.15 h. Horari de juliol i agost: De dilluns a diumenge: de 10.30 a 13.30 i de 17.45 a 21 h. Horari d'octubre: De dilluns a diumenge: de 10.30 a 13.30 i de 16 a 19.15 h.

 

**Es justificarà mitjançant presentació del carnet/targeta acreditativa.