Inici

PER TEMES

Arxiu Municipal

En l’Arxiu Municipal de Benicàssim trobem el fons municipal fruit de l’activitat exercida per l’Ajuntament des de 1823 fins avui. Per tant es tracta d’un arxiu eminentment administratiu, encara que conté documentació d’interés històric bàsicament quant a temes urbanístics.

Amb una superfície de 224 metres quadrats, l'Arxiu Municipal està dotat de prestatgeries mòbils amb capacitat per a albergar 18.000 caixes. Compta amb una guia i en l’actualitat està en procés la redacció del catàleg.

Consulta de documents:

Per tractar-se d’un arxiu bàsicament administratiu, la consulta de documents requerirà sol·licitud prèvia mitjançant una instància en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Benicàssim.

Localización: