Inici

PER TEMES

Casa de Cultura

Inaugurada en 1987, consta de quatre aules, sala de conferències amb capacidad per a 64 persones, saló de plens i Biblioteca Pública Municipal.

Per a poder dispossar d'un aula o del saló de conferències de la Casa de Cultura cal sol·licitar-ho amb una instància i abonar les taxas, excepte en els casos d'exempció prevists en l'ordenança

 

. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitas en la Casa de Cultura

Localización: