Inici » Urbanisme i Activitats » Planejament urbanístic

PER TEMES

 

Planejament


Regidoria delegada

D. Carlos Luis Díaz Miró

Responsable Secció (habilitat estatal)

Sra. Cristina Bernat Maicas

Técnic responsable Planeament

Sr. Iván Chermá

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, 2ª planta
12560 - Benicàssim (Castelló de la Plana)

Horari d’atenció al públic del tècnic

De dimarts a divendres de 12:00 a 14:00 hores
Sol·liciteu cita prèvia
Tel.: 964 300 962, ext.: 206
Adreça-electrònica: urbanismo@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

Funcions

Cap de la Secció de Planejament, implica bàsicament la gestió, coordinació, estudi, informe i responsabilitat en el desenvolupament urbanístic del municipi, incorporant sòl al procés urbanístic i edificatori, partint del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi i a través dels diversos instruments de planejament i gestió d’aquest (programes d'actuació integrada, reparcel·lacions, expropiacions urbanístiques, etc...).

Així mateix, la tramitació de diversos projectes d'obres municipals, ja siguen edificatoris o relatius a urbanització i infraestructures.

  

TRÀMITS

ACCES ALS TRÀMITS EN LA SEU

Cèdula de garantia urbanística
Informació serveis urbanístics
Sol·licitut d'informació urbanística