Inici » Medi Ambient » Replegada selectiva de residus

PER TEMES

 

Recollida selectiva de residus


La política de reciclatge i responsabilitat mediambiental ha de ser prioritària si volem una ciutat verdaderament sostenible. Un dels objectius marcats per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Benicàssim és la dinamització de la cultura de reciclatge, per a això, i d’acord amb la nova Ordenança Municipal del Servei d’Arreplega de Residus Urbans i Gestió de l’Ecoparc de Benicàssim, els ciutadans estan obligats a la separació de residus domèstics en els domicilis, indústries i comerços en tantes fraccions com recollides separades s’estableixen en l’esmentada ordenança, i al seu depòsit en els contenidors, llocs i horaris establits.

Per a una ràpida visualització i ubicació dels diferents contenidors de recollida selectiva en carrer, pot descarregar-se un plànol de situació de contenidors d’arreplegada selectiva de residus en el municipi. A més, en les instal·lacions de l’Ecoparc Municipal poden depositar-se quasi 30 classes de residus diferents. Com a novetat, des de l’estiu de 2012, s’instal·la tots el dijous, al costat del mercat del dijous, un ecoparc mòbil, per al depòsit de residus valoritzables.