Inici » Padró d'Habitants » Informació general

PER TEMES

 

Padró d'habitants


Secretario General

Sr. Ramón López Sales

Persona de contacte

Sra. Purificación Casañ Socarrades

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, 1a planta
12560 Benicàssim (Castelló de la Plana)

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Contacte

Tel.: 964 300 962 ext. 221

adreça-e: pcasan@benicassim.org

 

Què és el padró municipal?

El padró municipal és el registre administratiu on consta el veïnat d’un municipi.
Les dades del padró constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que s’expedisquen d’eixes dades tenen caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.
Des de l’any 1996 no es fan renovacions padronals i els moviments de variació en els padrons dels ajuntaments es comuniquen mensualment a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), organisme que coordina tots els municipis.


El padró aprofita per a…

- Acreditar la residència i el domicili.
- Elaborar estadístiques oficials.
- Obtindre el cens electoral.
- Obtindre la xifra oficial de població.


Qui té obligació d’empadronar-se?

Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró del municipi on resideix habitualment.
Qui viu en més d’un municipi ha d’inscriure’s únicament en aquell on habita més temps a l’any.


Qui pot utilitzar el padró?

- Les persones inscrites, per a acreditar la residència.
- Les administracions públiques —sense consentiment de la persona afectada— quan la dada de la residència siga necessària per a l’exercici de les seues competències.
- Fora d’eixos supòsits, les dades del padró són confidencials.

Dades obligatòries en tota inscripció padronal

Cada inscripció en el padró ha de contindre com a dades obligatòries:

- nom i cognoms
- sexe
- domicili habitual
- nacionalitat
- lloc i data de naixement
- número de document d’identitat personal
- dades acadèmiques i aquells altres que puguen ser necessàries per a l’elaboració dels censos, sempre que es garantisca el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.