Inici » Ciutadania » Registre d'Associacions

PER TEMES

 

Registre d'Associacions


Regidoria delegadada

D. Javier Alonso Canal

Tècnica responsable

Sra. Cristina Bernat Maicas

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, 1ª planta
12560 Benicàssim (Castelló)

Contacte

Tel.: 964 300 962 ext. 221
Adreça-electrònica: secretaria@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

El Registre té per objecte permetre a l'Ajuntament conéixer la quantitat d'entitats existents en el municipi, els seus fins i representativitat, per tal de possibilitar una correcta política municipal de foment d'associacionisme veïnal.
Poden obtindre la inscripció en el Registre General d'Associacions totes aquelles que tinguen com a objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i en particular associacions de veïns d'un barri o districte, els pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, juvenils, sindicals, empresarials i professionals o qualssevol altres similars (art. 17 del Reglament de Participació Ciutadana).

TRÀMITS

Alta en el Registre Municipal d'Associacions