Inici » Ciutadania » Participació ciutadana

PER TEMES

 

Participació ciutadana


 

A fi de millorar la participació i la representativitat en el Consell de Participació Ciutadana de totes les Associacions Veïnals que inclou i tenint en compte que la seua associació municipal pertany al referit Consell, Els demanem que aporten el nom d’un titular i de dos suplents, membres de l’associació, per al cas que la persona titular no puga assistir a les reunions. Se citarà el titular, qui en cas de no poder assistir ho traslladarà al primer suplent, i si aquest no pot al segon suplent. Cal que els representants consten de manera fefaent en l’expedient, per la qual cosa se sol·licita que es formalitze a través d’instància en aquest Ajuntament. Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte amb el núm. de telèfon és 964300962, ext. 258. Així mateix, es recorda que qualsevol canvi que es produïsca en el titular o suplents d’aquells Òrgans Municipals en què la seua Associació es trobe present, haurà de ser posat en comunicació a aquest Ajuntament. Per a una comunicació mes àgil els agrairíem que ens facilitaren adreça electrònica i número de telèfon mòbil de l’associació així com dels seus representants.

Regidoria delegada

D. Javier Alonso Canal

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 - Benicàssim (Castellón)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores

Contacte

964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
Adreça-electrònica: sic@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org


Aquesta regidoria es va crear en 1999 per facilitar el contacte directe amb l'Ajuntament de Benicàssim i així tindre la possibilitat de conéixer-nos. L'ús de les noves tecnologies ha d'aprofitar perquè el veïnat ens ajude i s'involucre en las solució dels problemes del seu entorn.

"La participació ciutadana és el dret de la persona a intervindre en el procés de presa de decisions en l'àmbit local." La Constitució espanyola li dóna carta de naturalesa.

Són els poders públics els que han de promoure les condicions i facilitar als ciutadans que expressen l'opinió sobre la vida política, econòmica, cultural i social de Benicàssim.

Rebrem de bon grat les vostres propostes, peticions, suggeriments i fins i tot les crítiques, i des d'aquesta regidoria les canalitzarem cap als departaments corresponents, intentant donar-los solució al més prompte possible.

Vos esperem i vos necessitem!