Inici » Perfil del contractant » Perfil de contractant. Serveis Públics

PER TEMES

 

Perfil de contractant de Serveis Públics


Persones de contacte:

Mónica Ribes Ramos (Cap de Negociat de Serveis Públics)

Elvira Rubert Rubio (Auxiliar administrativa)

 

Contacte:

Tlf: 964 30 09 62, ext. 295

Fax: 964 30 34 32

Correu electrònic: serviciospublicos@benicassim.org

 

A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual d'aquesta entitat local, s'indica tot seguit la forma d'accés al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (dins d'aquesta plataforma, l'íter que s'ha de seguir és: "perfil del contractant criteris de cerca > localitat [introduïsca 'Benicàssim']".

També pot accedir directament en la plataforma de contractació del sector públic segons l'òrgan de contractació competent, fent clic en els enllaços següents: 

 

En aquesta plataforma podrà trobar tota la informació relativa a la licitació de cada un dels contractes publicats:  

  • - Plecs de clàusules administratives particulars, projectes i plecs de prescripcions tècniques que regeixen cada contractació 

  • - Data i hora de la celebració de les meses de contractació

  • - Adjudicació

  • - Formalització